องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


สถิติ sitemap
วันนี้ 244
เดือนนี้4,161
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)45,632
ทั้งหมด 270,357

camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมกัน...ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. พันตำีวจเอก เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ พร้อมด้วยคณะบริหาร กิจการสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี...
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้รวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน ต่อต้านคอร์รัปชั่น
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. พันตำรวจเอกเกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น หน่วยงานราชการในพื้นที่ และภาคประชาชน...
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 พันตำรวจเอกเกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ และคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารตรวจสภาพป่าไม้เพื่อขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า...
เชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานของรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชููเกียรติที่มีผลการประเมิน ITA อยู่ในระดับ AAและA
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. หนองสูงใต้ แบบเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างถนนคันดินเพื่อการเกษตร บ้านโคกหินกอง สายนานกพร้าว
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๒ grade
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างคสล.ม.8 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ม.1,2,3,4,6 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา จัดทำพานดอกไม้สดเนื่องในวันท้องถิ่น ปี 2566 แบบเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศอำเภอหนองสูง เรื่อง อนุญาตให้ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ป5ะกาศองค์การบริหารส่วตำบหนองสูงใต้ เรื่อง ผการสรรหหาและเือกสรรบุคคเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ภารกิจ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร grade
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ข้อมูลประชากรตำบลหนองสูงใต้ ข้อมูล 28 ก.พ.66 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
find_in_page ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศแผนจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย มห ถ๕๒-๐๓๕ สายบ้านแวงใหม่ - บ้านคำพี้) หมู่ที่ ๘
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างถนน คสล.งบอุดหนุน
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเต็นท์
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.สาย มห ๕๒-๐๒๗ถำ้กกกะพุงบ้านแวง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook อบต.หนองสูงใต้
Facebook หน่วยงาน

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
view_headline กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
folder กฏหมายและระเบียบ อปท.

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
31/05/2566
31/05/2566
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
สน.บถ.
30/05/2566
31/05/2566
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์)
[กำหนดการฯ]
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
30/05/2566
30/05/2566
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566
[กำหนดการฯ]
กค.
30/05/2566
30/05/2566
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ