องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ 042642805 โทรสาร 042642801camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน เมษายน 2564
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนตำบลหนองสูงใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โฮมฮักตำบลหนองสูงใต้ ปี 2564
โครงการอบรมการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ 2564
kick off มุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด บริเวณถนนสาธารณะเริ่มต้นจาก แยก สภ.หนองสูงใต้ - โรงเรียนบ้านเหล่น้อย
Big Cleaning Day (13 ภาพ)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้าน บ้านแวง หมู่ 8 (โดยวิธี OVERLAY) (20 ภาพ)
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 19/2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 20/2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศ อบต.หนองสูงใต้ เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หนองสูงใต้ ประจำปีการศึกษา 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file ประกาศอบต.หนองสูงใต้ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
insert_drive_file ประกาศอบต.หนองสูงใต้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ( เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารเสริม ( นม) grade
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสายส่งรถน้ำดับเพลง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. หนองสูงใต้ แบบเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อนมโรงเรียนโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และ ประกอบการผลิตภัณฑ์นม
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอจ้าง ซ่อมรถยนต์ประจำสำนักงาน grade
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview5
ซื้อสายส่ง รถน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview6
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook อบต.หนองสูงใต้
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
(นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล)
นายก อบต.หนองสูงใต้
(นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล)
นายก อบต.หนองสูงใต้

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 38
เดือนนี้ 6,808
เดือนที่แล้ว 15,653
ทั้งหมด 32,108

ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ