องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ 042642805 โทรสาร 042642801

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
คณะเจ้าหน้าที่ อบต.หนองสูงใต้ พร้อมผู้นำหมู่บ้านออกตรวจสอบการระบาดของโรคลัมปี สกิล ที่ระบาดกับวัวพื่อหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
คณะผู้บริหาร ผอ.รพ.สต.โคกกลางและเจ้าหน้าที่ อบต.หนองสูงใต้มอบถุงยังชีพแก่พี่น้องชาวตำบลหนองสูงใต้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงในการกักตัวตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ covid-19
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน เมษายน 2564
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนตำบลหนองสูงใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โฮมฮักตำบลหนองสูงใต้ ปี 2564
โครงการอบรมการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ 2564
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านแวง หมู่ที่ ๓
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล้อง โทรทัศน์ (CCTV)
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา grade
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี grade
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องเสียงแบบพกพา grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ป5ะกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารกลางวัน ศพด.หนองสูงใต้ grade
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองสูงใต้ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกกลาง ถึง นาผาโผง grade
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายชอยข้างโรงเรียน grade
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองแคน(สายแยก มห.ถ. 52-006-รร.บ้านโคกกลาง grade
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านแวง หมู่ที่ ๓
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหลุบปึ้ง หมู่ที่ ๑
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแคน สายแยกทล.๒๓๗๐ ถึงแก้งทางลาว หมู่ที่ ๗
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านแวงใหม่ หมู่ที่ ๘
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง (GPS)
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook อบต.หนองสูงใต้
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
(นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล)
นายก อบต.หนองสูงใต้
(นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล)
นายก อบต.หนองสูงใต้

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 104
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ