องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


สถิติ sitemap
วันนี้ 1736
เดือนนี้7,016
ทั้งหมด247,398

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. พันตำีวจเอก เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ พร้อมด้วยคณะบริหาร กิจการสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี...
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้รวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน ต่อต้านคอร์รัปชั่น
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. พันตำรวจเอกเกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและหน่วยงานราชการในพื้นที่...
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 พันตำรวจเอกเกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ และคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารตรวจสภาพป่าไม้เพื่อขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า...
เชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานของรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชููเกียรติที่มีผลการประเมิน ITA อยู่ในระดับ AAและA
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๒
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างคสล.ม.8
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ม.1,2,3,4,6
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา จัดทำพานดอกไม้สดเนื่องในวันท้องถิ่น ปี 2566 แบบเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศอำเภอหนองสูง เรื่อง อนุญาตให้ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ป5ะกาศองค์การบริหารส่วตำบหนองสูงใต้ เรื่อง ผการสรรหหาและเือกสรรบุคคเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ภารกิจ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ข้อมูลประชากรตำบลหนองสูงใต้ ข้อมูล 28 ก.พ.66 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
find_in_page ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประกาศรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างงานช่วยช่างเขียนแบบ สำรวจ ออกแบบ
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าพื้นที่เวบไซต์ วัสดุเครื่องจักดับเพลิง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศผู้ชะ ซื้อเวชภัณฑ์ ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเข้าเล่ม เย็บเล่ม
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook อบต.หนองสูงใต้
Facebook หน่วยงาน

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
view_headline กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
folder กฏหมายและระเบียบ อปท.

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
28/03/2566
28/03/2566
ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย
ตบ.
28/03/2566
28/03/2566
การตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
28/03/2566
28/03/2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กสธ.
27/03/2566
28/03/2566
ปัญหาอุปสรรคหลังการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กพส.
28/03/2566
28/03/2566
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กพส.
27/03/2566
28/03/2566
ขอแจ้งข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาของ นายบุญมี สุระโคตร
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ