messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 40 |
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 45 |
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 32 |
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 28 |
แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 68 |
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 116 |
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 177 |
แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำไตรมาสที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 253 |
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (บัญชีสรุปงบประมาณ รายละเอียดโครงการกิจกรรม ผด. 01 ผด.02) ) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 326 |
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ส่วนที่ 1 บทนำ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 307 |
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 348 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี งบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 320 |
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 303 |
แผนการดำเนินงานปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 290 |
บัญชีโครงการ/กิจกรรม ของแผนดำเนินงาน ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 338 |
แผนการดำเนินงานปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 309 |
แผนการดำเนินงานปี 63 ในรูปบแบบตาราง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 316 |
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 326 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 317 |
แผนการดำเนินงาน ปี2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 341 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1