องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำไตรมาสที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230 |
description แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (บัญชีสรุปงบประมาณ รายละเอียดโครงการกิจกรรม ผด. 01 ผด.02) ) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299 |
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ส่วนที่ 1 บทนำ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี งบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงานปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270 |
insert_drive_file บัญชีโครงการ/กิจกรรม ของแผนดำเนินงาน ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงานปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงานปี 63 ในรูปบแบบตาราง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ปี2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1