องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ 042642805 โทรสาร 042642801

folder แผนการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำไตรมาสที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ส่วนที่ 1 บทนำ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
description แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (บัญชีสรุปงบประมาณ รายละเอียดโครงการกิจกรรม ผด. 01 ผด.02) ) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี งบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงานปี 63 ในรูปบแบบตาราง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงานปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file บัญชีโครงการ/กิจกรรม ของแผนดำเนินงาน ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงานปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ปี2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 108