องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ม.1,2,3,4,6
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างคสล.ม.8
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๒
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา จัดทำพานดอกไม้สดเนื่องในวันท้องถิ่น ปี 2566 แบบเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศอำเภอหนองสูง เรื่อง อนุญาตให้ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ป5ะกาศองค์การบริหารส่วตำบหนองสูงใต้ เรื่อง ผการสรรหหาและเือกสรรบุคคเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ภารกิจ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ข้อมูลประชากรตำบลหนองสูงใต้ ข้อมูล 28 ก.พ.66 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
find_in_page ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เรื่อง เรีอง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยแรกของปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศ เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มห.ถ.๕๒-๐๒๙(สายบ้านแวง-วัดผาพยอม)หมู่ที่ ๓ บ้านแวง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเพื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.หนองสูงใต้ เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.หนองสูงใต้ เรื่องการบริหารกิจการและบำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาร 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ภารกิจ) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางมห.ถ.๕๒-๐๓๕ (สายบ้านแวงใหม่ ถึงบ้านคำพี้) หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
1 - 20 (ทั้งหมด 139 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7