องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
info ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำเครื่องจักรสานใช้สำหรับในครัวเรือน การถักไม้กวาดจากดอกเขม การทอผ้า พิธีเหยา ฯ
ภาษาถิ่น
ภาษาถิ่น ภาษาภูไทย ร้อยละ 80 และภาษาลาว ร้อยละ 20