องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ account_box สมาชิกสภา account_box คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. พันตำรวจเอกเกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น หน่วยงานราชการในพื้นที่ และภาคประชาชน ได้ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ซี่งที่ประชุมประชาคมได้เสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวม 19 โครงการ ผลจากการประชาคมครั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ได้นำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปขอใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 868,900 บาท และอนุมัติให้ใช้เงินสะสม จำนวน 13 โครงการ เป็นเงิน 5,739,000 บาท ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มีนาคม 2566
ผู้โพส : admin