องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
จัดประชุมประชาคมสำรวจปัญหา ความต้องการของประชน ม.1-ม.8 และรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขปัญหา แนวการพัฒนาตำบล ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2565
รายละเอียด : พันตำรวจเอก เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จัดประชาคมสำรวจปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน ม.1-ม.8 เพื่อนำไปสู่การพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2565
ผู้โพส : admin