องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
23 มีนาคม 2565 ประชุมผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสตรี เตรียมความพร้อมร่วมงานสืบสานประเพณี/วัฒนธรรมผู้ไทย "งานโฮมเหง้าเผ่าผู้ไทย วันที่ 2-3 เมษายน 2565 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อ.หนองสูง"
รายละเอียด : 23 มีนาคม 2565 พันตำรวจเอกเกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จัดประชุมร่วมกัน ระหว่าง สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสตรี เพื่อเตรียมความพร้อมและมอบหมายภารกิจในการร่วมงานกิจกรรม งานโฮมเหง้าเผ่าผู้ไทย อ.หนองสูง ซึ่งเป็นงานประเพณีของชาวผู้ไทยและจัดเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2565 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2565 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ
ผู้โพส : admin