ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2}../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : unkHXJFWed103406.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TTAnUhHWed35727.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ :../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การมีวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สอดคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การมีวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สอดคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม../add_file/อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การมีวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สอดคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม
ชื่อไฟล์ : ความเป็นมาของตำบลหนองสูงใต้ หรือตัวบ้านแวงนั้น เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2455 ได้มีนายเชียงใด พุทธพันธ์ ชาวบ้านหนองแต่ง ซึ่งเป็นนายพรานได้เข้ามาล่าสัตว์ บริเวณป่าแถบห้วยค้อ เพราะป่าแห่งนี้เป็นที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าจำนวนมาก นายเชียงเตจึงเดินสำรวจดูบริเวณนั้นก็ได้พบหนองน้ำบริเวณที่มีสัตว์ชุกชุม ได้มาอาศัยดื่มน้ำ ในหนองน้ำนั้นก็มีหญ้าชนิดหนึ่งคล้ายต้นคือ เป็นวัสดุที่นำมาทำเป็นไพหญ้ามุงหลังคาบ้าน ทำฝาบ้านได้ ชาวบ้านเรียกว่าหญ้าแวง หรือ ต้นแวง ต่อมานายเชียงเตได้กลับไปบ้านได้ไปเล่าให้พี่น้องเพื่อนฝูงฟัง ว่าได้พบ ทำเลที่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ จึงชวนญาติพี่น้องประมาณ 6-7 ครัวเรือน มาตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้บริเวณหนองแวงและลำห้วยค้อ เป็นกลุ่มเพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง “ต่อมาตาเชียงเต หรือชาวบ้านเรียกว่า“ตาพ่อเคน” ก็ได้ยึดอาชีพถางป่าขายบริเวณห้วยค้อหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าคงห้วยค้อ ถางแล้วใครมาซื้อก็ขายไปแล้วก็ถางต่อไปเรื่อย ๆ แล้วก็ขายอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปเพราะสมัยนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของป่าดงใครอยากได้จับจองเอาไว้ ทําไร่ ทําสวน ทํานา ประมาณ พ.ศ. 2472 มีพี่น้องจากบ้านอุ่มไผ่ อำเภอนิคมคําสร้อย ได้พากันเดินทางเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ในบ้านหนองแวง จึงมีจํานวนครัวเรือนเพิ่มขึ้น อีกตามลำดับ คือ “ กลุ่มเจ้ามหาโคตร ประมาณ พ.ศ.2473 ได้มีพี่น้องจากบ้านหนองสูง ได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่หมู่บ้านหนองแวงเพิ่มขึ้นมี “สกุลวิเศษศรี" คือกลุ่ม นายจันลา วิเศษศรี ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านหนองแวง ได้รับเลือกจากชาวบ้าน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน คนแรก และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามนามหนองน้ำที่มีต้นแวงว่า“บ้านหนองแวง”หลายปีต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บ้านแวง สมัยนายบุญสงค์ แสนโคตร ครูใหญ่โรงเรียนบ้านแวง จนถึงทุกวันนี้ (ชื่อเดิมบ้านหนองแวง) และในปีนั้นชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สําคัญทางศาสนา เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ และเป็นที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ตลอดจนที่บำเพ็ญกุศลต่าง ๆของพุทธศาสนิกชน ทั้งทางด้านจิตใจ ขนบธรรมเนียมประเพณีนิยม นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษา และสังคมนิยม แล้ววันที่ 25 เดือน มีนาคม ในปีนั้น ชาวบ้านก็ได้อัญเชิญหลวงพ่อ “พระพุทธศิลาลักษณ์” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากเหล่าพระ ทางทิศใต้หมู่บ้านเข้ามาประดิษฐานที่วัดบ้านแวงในปีนั้นเองประมาณ พ.ศ. 2485 นายก้อน กลางประพันธ์ ซึ่งเป็นลูกเขยของผู้ใหญ่ในลา วิเศษศรี ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน คนที่ 2 ประมาณ พ.ศ. 2494 ผู้ใหญ่ก้อน กลางประพันธ์ ก็ได้รับเลือกเป็นกำนัน คนที่ 4 ตำบลหนอสูงใต้ต่อจากกำนันคนก่อน ๆ ซึ่งเมื่อท้องถิ่นนี้ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลเนื่องจากอยู่ทางทิศใต้ของตำบลหนองสูงจึงได้ชื่อว่า “ตำบลหนองสูงใต้" ตามประวัติพอสังเขปดังต่อไปนี้ ประมาณ พ.ศ. 2458 ทางราชการเห็นว่าในเขตหุบเขานี้ มีหมู่บ้านมากแล้วคือ บ้านเป้า บ้านป่าแสดบ้านคำ บ้านโคกกลาง บ้านเหล่าน้อย บ้านหลุบปิ้ง บ้านหนองแวง บ้านโคกหินกอง บ้านหนองนกเขียนบ้านคํานางโอก จึงแยกให้ เป็นตําบล คือ ตำบลหนองสูงใต้ มีท่าน นอมรศักดิดาเดช (เขียว) เป็นกำนันปกครองตำบล คนที่ 1 ชาวบ้านเรียกว่า “เจ้าขุนละมอ” กำนันคนที่ 2 นายเหลิน แสนโคตร อยู่บ้านหนองแต้กำนันคนที่ 3 นายจันทร์ศรี กลางประพันธ์ บ้านเป้า และนายก้อน กลางประพันธ์ กำนันคนที่ 4 บ้านแวงอาณาเขตสมัยนั้น ทิศเหนือจดเขตหนองสูง ทิศใต้จดบ้านโคกกลาง อำเภอหนองพอก ทิศตะวันออกบ้านนางโอก หนองนกเขียน ทิศตะวันตกจดภูเขาเขียวเขตจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2503 นายชิววัลย์ คนหาญ ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านแวง คนที่ 3 เป็นผู้ใหญ่บ้านได้ประมาณ 1 ชั่วโมง ก็ได้รับเลือกให้เป็นกำนันจากเสียงสนับสนุนที่มากกว่า 1 เสียง ได้เป็นกำนันคนที่ 5 ของตำบลหนองสูงใต้ เป็นผู้ที่มีโชคดีสองขั้นคนแรก ได้เลื่อนตำแหน่งในวันเดียวกับการเป็นผู้ใหญ่บ้านและเป็นกำนันในวันเดียวกัน ท่านเป็นกำนันที่มีความสามารถทั้งในด้านการปกครอง การวางผังบ้านแวง การจัดสรรที่ทำกินให้กับลูกบ้านและเป็นกำนันมือปราบดีเด่นได้รับพระราชทานแหนบทองคำ และปืนพก ประจำตัว เป็นเกียรติศักดิ์ศรีต่อวงศ์ตระกูล พ.ศ. 2522 – 2532 นายบัวผัน อาจวิชัย ได้รับการเลือกตั้งเป็นกำนัน คนที่ 6 พ.ศ. 2532 - 2553 นายวัฒนา อินผิว เป็นกำนันคนที่ 7 บ้านโคกหินกอง พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน นายมานิตย์ มหาวงศ์ เป็นกำนันคนที่ 8 บ้านแวงใหม่ พื้นที่ตำบลหนองสูงใต้ ในปัจจุบันมี 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหลุบปิ้ง หมู่ที่ 1, บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 2, บ้านแวง หมู่ที่ 3, บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4, บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ 5, บ้านแวง หมู่ที่ 6, บ้านหนองแคน หมู่ที่ 7,และบ้านแวงใหม่ หมู่ที่ 8 สภาพบริเวณ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขามีป่าไม้ ภูเขา แหล่งน้ำที่สำคัญคือ ห้วยไผ่ห้วยทอย ห้วยกกไฮ ห้วยกระเบน(กระเบียน) ห้วยคอ แหล่งธรรมชาติที่ชื่นชนทั่วไป คือวัดภูจ้อก้อ (วัดบรรพตคีรี) วัดภูยางเดี่ยว เป็นต้น ตำบลหนองสูงใต้ มีข้อดีหลายอย่างตามคำขวัญของตำบลหนองสูงใต้ มีว่า “หนองสูงใต้ถิ่นผู้ไทย ผ้าไหมมัดหมี่สวยล้ำ แหล่งธรรมบรรพตคีรี เขมปัตตเจดีย์สง่างาม ผาขามเขียวยางเดี่ยวเด่น ธารใสเย็นห้วยค้อต่อกระเบียน แสงเทียนกระทงผ่องอำไพ ร่วมใจสุขภาพดีที่หนองแวง ” file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ความเป็นมาของตำบลหนองสูงใต้ หรือตัวบ้านแวงนั้น เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2455 ได้มีนายเชียงใด พุทธพันธ์ ชาวบ้านหนองแต่ง ซึ่งเป็นนายพรานได้เข้ามาล่าสัตว์ บริเวณป่าแถบห้วยค้อ เพราะป่าแห่งนี้เป็นที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าจำนวนมาก นายเชียงเตจึงเดินสำรวจดูบริเวณนั้นก็ได้พบหนองน้ำบริเวณที่มีสัตว์ชุกชุม ได้มาอาศัยดื่มน้ำ ในหนองน้ำนั้นก็มีหญ้าชนิดหนึ่งคล้ายต้นคือ เป็นวัสดุที่นำมาทำเป็นไพหญ้ามุงหลังคาบ้าน ทำฝาบ้านได้ ชาวบ้านเรียกว่าหญ้าแวง หรือ ต้นแวง ต่อมานายเชียงเตได้กลับไปบ้านได้ไปเล่าให้พี่น้องเพื่อนฝูงฟัง ว่าได้พบ ทำเลที่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ จึงชวนญาติพี่น้องประมาณ 6-7 ครัวเรือน มาตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้บริเวณหนองแวงและลำห้วยค้อ เป็นกลุ่มเพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง “ต่อมาตาเชียงเต หรือชาวบ้านเรียกว่า“ตาพ่อเคน” ก็ได้ยึดอาชีพถางป่าขายบริเวณห้วยค้อหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าคงห้วยค้อ ถางแล้วใครมาซื้อก็ขายไปแล้วก็ถางต่อไปเรื่อย ๆ แล้วก็ขายอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปเพราะสมัยนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของป่าดงใครอยากได้จับจองเอาไว้ ทําไร่ ทําสวน ทํานา ประมาณ พ.ศ. 2472 มีพี่น้องจากบ้านอุ่มไผ่ อำเภอนิคมคําสร้อย ได้พากันเดินทางเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ในบ้านหนองแวง จึงมีจํานวนครัวเรือนเพิ่มขึ้น อีกตามลำดับ คือ “ กลุ่มเจ้ามหาโคตร ประมาณ พ.ศ.2473 ได้มีพี่น้องจากบ้านหนองสูง ได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่หมู่บ้านหนองแวงเพิ่มขึ้นมี “สกุลวิเศษศรี" คือกลุ่ม นายจันลา วิเศษศรี ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านหนองแวง ได้รับเลือกจากชาวบ้าน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน คนแรก และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามนามหนองน้ำที่มีต้นแวงว่า“บ้านหนองแวง”หลายปีต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บ้านแวง สมัยนายบุญสงค์ แสนโคตร ครูใหญ่โรงเรียนบ้านแวง จนถึงทุกวันนี้ (ชื่อเดิมบ้านหนองแวง) และในปีนั้นชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สําคัญทางศาสนา เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ และเป็นที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ตลอดจนที่บำเพ็ญกุศลต่าง ๆของพุทธศาสนิกชน ทั้งทางด้านจิตใจ ขนบธรรมเนียมประเพณีนิยม นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษา และสังคมนิยม แล้ววันที่ 25 เดือน มีนาคม ในปีนั้น ชาวบ้านก็ได้อัญเชิญหลวงพ่อ “พระพุทธศิลาลักษณ์” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากเหล่าพระ ทางทิศใต้หมู่บ้านเข้ามาประดิษฐานที่วัดบ้านแวงในปีนั้นเองประมาณ พ.ศ. 2485 นายก้อน กลางประพันธ์ ซึ่งเป็นลูกเขยของผู้ใหญ่ในลา วิเศษศรี ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน คนที่ 2 ประมาณ พ.ศ. 2494 ผู้ใหญ่ก้อน กลางประพันธ์ ก็ได้รับเลือกเป็นกำนัน คนที่ 4 ตำบลหนอสูงใต้ต่อจากกำนันคนก่อน ๆ ซึ่งเมื่อท้องถิ่นนี้ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลเนื่องจากอยู่ทางทิศใต้ของตำบลหนองสูงจึงได้ชื่อว่า “ตำบลหนองสูงใต้" ตามประวัติพอสังเขปดังต่อไปนี้ ประมาณ พ.ศ. 2458 ทางราชการเห็นว่าในเขตหุบเขานี้ มีหมู่บ้านมากแล้วคือ บ้านเป้า บ้านป่าแสดบ้านคำ บ้านโคกกลาง บ้านเหล่าน้อย บ้านหลุบปิ้ง บ้านหนองแวง บ้านโคกหินกอง บ้านหนองนกเขียนบ้านคํานางโอก จึงแยกให้ เป็นตําบล คือ ตำบลหนองสูงใต้ มีท่าน นอมรศักดิดาเดช (เขียว) เป็นกำนันปกครองตำบล คนที่ 1 ชาวบ้านเรียกว่า “เจ้าขุนละมอ” กำนันคนที่ 2 นายเหลิน แสนโคตร อยู่บ้านหนองแต้กำนันคนที่ 3 นายจันทร์ศรี กลางประพันธ์ บ้านเป้า และนายก้อน กลางประพันธ์ กำนันคนที่ 4 บ้านแวงอาณาเขตสมัยนั้น ทิศเหนือจดเขตหนองสูง ทิศใต้จดบ้านโคกกลาง อำเภอหนองพอก ทิศตะวันออกบ้านนางโอก หนองนกเขียน ทิศตะวันตกจดภูเขาเขียวเขตจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2503 นายชิววัลย์ คนหาญ ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านแวง คนที่ 3 เป็นผู้ใหญ่บ้านได้ประมาณ 1 ชั่วโมง ก็ได้รับเลือกให้เป็นกำนันจากเสียงสนับสนุนที่มากกว่า 1 เสียง ได้เป็นกำนันคนที่ 5 ของตำบลหนองสูงใต้ เป็นผู้ที่มีโชคดีสองขั้นคนแรก ได้เลื่อนตำแหน่งในวันเดียวกับการเป็นผู้ใหญ่บ้านและเป็นกำนันในวันเดียวกัน ท่านเป็นกำนันที่มีความสามารถทั้งในด้านการปกครอง การวางผังบ้านแวง การจัดสรรที่ทำกินให้กับลูกบ้านและเป็นกำนันมือปราบดีเด่นได้รับพระราชทานแหนบทองคำ และปืนพก ประจำตัว เป็นเกียรติศักดิ์ศรีต่อวงศ์ตระกูล พ.ศ. 2522 – 2532 นายบัวผัน อาจวิชัย ได้รับการเลือกตั้งเป็นกำนัน คนที่ 6 พ.ศ. 2532 - 2553 นายวัฒนา อินผิว เป็นกำนันคนที่ 7 บ้านโคกหินกอง พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน นายมานิตย์ มหาวงศ์ เป็นกำนันคนที่ 8 บ้านแวงใหม่ พื้นที่ตำบลหนองสูงใต้ ในปัจจุบันมี 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหลุบปิ้ง หมู่ที่ 1, บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 2, บ้านแวง หมู่ที่ 3, บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4, บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ 5, บ้านแวง หมู่ที่ 6, บ้านหนองแคน หมู่ที่ 7,และบ้านแวงใหม่ หมู่ที่ 8 สภาพบริเวณ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขามีป่าไม้ ภูเขา แหล่งน้ำที่สำคัญคือ ห้วยไผ่ห้วยทอย ห้วยกกไฮ ห้วยกระเบน(กระเบียน) ห้วยคอ แหล่งธรรมชาติที่ชื่นชนทั่วไป คือวัดภูจ้อก้อ (วัดบรรพตคีรี) วัดภูยางเดี่ยว เป็นต้น ตำบลหนองสูงใต้ มีข้อดีหลายอย่างตามคำขวัญของตำบลหนองสูงใต้ มีว่า “หนองสูงใต้ถิ่นผู้ไทย ผ้าไหมมัดหมี่สวยล้ำ แหล่งธรรมบรรพตคีรี เขมปัตตเจดีย์สง่างาม ผาขามเขียวยางเดี่ยวเด่น ธารใสเย็นห้วยค้อต่อกระเบียน แสงเทียนกระทงผ่องอำไพ ร่วมใจสุขภาพดีที่หนองแวง ” ../add_file/ ความเป็นมาของตำบลหนองสูงใต้ หรือตัวบ้านแวงนั้น เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2455 ได้มีนายเชียงใด พุทธพันธ์ ชาวบ้านหนองแต่ง ซึ่งเป็นนายพรานได้เข้ามาล่าสัตว์ บริเวณป่าแถบห้วยค้อ เพราะป่าแห่งนี้เป็นที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าจำนวนมาก นายเชียงเตจึงเดินสำรวจดูบริเวณนั้นก็ได้พบหนองน้ำบริเวณที่มีสัตว์ชุกชุม ได้มาอาศัยดื่มน้ำ ในหนองน้ำนั้นก็มีหญ้าชนิดหนึ่งคล้ายต้นคือ เป็นวัสดุที่นำมาทำเป็นไพหญ้ามุงหลังคาบ้าน ทำฝาบ้านได้ ชาวบ้านเรียกว่าหญ้าแวง หรือ ต้นแวง ต่อมานายเชียงเตได้กลับไปบ้านได้ไปเล่าให้พี่น้องเพื่อนฝูงฟัง ว่าได้พบ ทำเลที่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ จึงชวนญาติพี่น้องประมาณ 6-7 ครัวเรือน มาตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้บริเวณหนองแวงและลำห้วยค้อ เป็นกลุ่มเพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง “ต่อมาตาเชียงเต หรือชาวบ้านเรียกว่า“ตาพ่อเคน” ก็ได้ยึดอาชีพถางป่าขายบริเวณห้วยค้อหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าคงห้วยค้อ ถางแล้วใครมาซื้อก็ขายไปแล้วก็ถางต่อไปเรื่อย ๆ แล้วก็ขายอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปเพราะสมัยนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของป่าดงใครอยากได้จับจองเอาไว้ ทําไร่ ทําสวน ทํานา ประมาณ พ.ศ. 2472 มีพี่น้องจากบ้านอุ่มไผ่ อำเภอนิคมคําสร้อย ได้พากันเดินทางเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ในบ้านหนองแวง จึงมีจํานวนครัวเรือนเพิ่มขึ้น อีกตามลำดับ คือ “ กลุ่มเจ้ามหาโคตร ประมาณ พ.ศ.2473 ได้มีพี่น้องจากบ้านหนองสูง ได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่หมู่บ้านหนองแวงเพิ่มขึ้นมี “สกุลวิเศษศรี" คือกลุ่ม นายจันลา วิเศษศรี ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านหนองแวง ได้รับเลือกจากชาวบ้าน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน คนแรก และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามนามหนองน้ำที่มีต้นแวงว่า“บ้านหนองแวง”หลายปีต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บ้านแวง สมัยนายบุญสงค์ แสนโคตร ครูใหญ่โรงเรียนบ้านแวง จนถึงทุกวันนี้ (ชื่อเดิมบ้านหนองแวง) และในปีนั้นชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สําคัญทางศาสนา เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ และเป็นที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ตลอดจนที่บำเพ็ญกุศลต่าง ๆของพุทธศาสนิกชน ทั้งทางด้านจิตใจ ขนบธรรมเนียมประเพณีนิยม นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษา และสังคมนิยม แล้ววันที่ 25 เดือน มีนาคม ในปีนั้น ชาวบ้านก็ได้อัญเชิญหลวงพ่อ “พระพุทธศิลาลักษณ์” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากเหล่าพระ ทางทิศใต้หมู่บ้านเข้ามาประดิษฐานที่วัดบ้านแวงในปีนั้นเองประมาณ พ.ศ. 2485 นายก้อน กลางประพันธ์ ซึ่งเป็นลูกเขยของผู้ใหญ่ในลา วิเศษศรี ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน คนที่ 2 ประมาณ พ.ศ. 2494 ผู้ใหญ่ก้อน กลางประพันธ์ ก็ได้รับเลือกเป็นกำนัน คนที่ 4 ตำบลหนอสูงใต้ต่อจากกำนันคนก่อน ๆ ซึ่งเมื่อท้องถิ่นนี้ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลเนื่องจากอยู่ทางทิศใต้ของตำบลหนองสูงจึงได้ชื่อว่า “ตำบลหนองสูงใต้" ตามประวัติพอสังเขปดังต่อไปนี้ ประมาณ พ.ศ. 2458 ทางราชการเห็นว่าในเขตหุบเขานี้ มีหมู่บ้านมากแล้วคือ บ้านเป้า บ้านป่าแสดบ้านคำ บ้านโคกกลาง บ้านเหล่าน้อย บ้านหลุบปิ้ง บ้านหนองแวง บ้านโคกหินกอง บ้านหนองนกเขียนบ้านคํานางโอก จึงแยกให้ เป็นตําบล คือ ตำบลหนองสูงใต้ มีท่าน นอมรศักดิดาเดช (เขียว) เป็นกำนันปกครองตำบล คนที่ 1 ชาวบ้านเรียกว่า “เจ้าขุนละมอ” กำนันคนที่ 2 นายเหลิน แสนโคตร อยู่บ้านหนองแต้กำนันคนที่ 3 นายจันทร์ศรี กลางประพันธ์ บ้านเป้า และนายก้อน กลางประพันธ์ กำนันคนที่ 4 บ้านแวงอาณาเขตสมัยนั้น ทิศเหนือจดเขตหนองสูง ทิศใต้จดบ้านโคกกลาง อำเภอหนองพอก ทิศตะวันออกบ้านนางโอก หนองนกเขียน ทิศตะวันตกจดภูเขาเขียวเขตจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2503 นายชิววัลย์ คนหาญ ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านแวง คนที่ 3 เป็นผู้ใหญ่บ้านได้ประมาณ 1 ชั่วโมง ก็ได้รับเลือกให้เป็นกำนันจากเสียงสนับสนุนที่มากกว่า 1 เสียง ได้เป็นกำนันคนที่ 5 ของตำบลหนองสูงใต้ เป็นผู้ที่มีโชคดีสองขั้นคนแรก ได้เลื่อนตำแหน่งในวันเดียวกับการเป็นผู้ใหญ่บ้านและเป็นกำนันในวันเดียวกัน ท่านเป็นกำนันที่มีความสามารถทั้งในด้านการปกครอง การวางผังบ้านแวง การจัดสรรที่ทำกินให้กับลูกบ้านและเป็นกำนันมือปราบดีเด่นได้รับพระราชทานแหนบทองคำ และปืนพก ประจำตัว เป็นเกียรติศักดิ์ศรีต่อวงศ์ตระกูล พ.ศ. 2522 – 2532 นายบัวผัน อาจวิชัย ได้รับการเลือกตั้งเป็นกำนัน คนที่ 6 พ.ศ. 2532 - 2553 นายวัฒนา อินผิว เป็นกำนันคนที่ 7 บ้านโคกหินกอง พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน นายมานิตย์ มหาวงศ์ เป็นกำนันคนที่ 8 บ้านแวงใหม่ พื้นที่ตำบลหนองสูงใต้ ในปัจจุบันมี 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหลุบปิ้ง หมู่ที่ 1, บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 2, บ้านแวง หมู่ที่ 3, บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4, บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ 5, บ้านแวง หมู่ที่ 6, บ้านหนองแคน หมู่ที่ 7,และบ้านแวงใหม่ หมู่ที่ 8 สภาพบริเวณ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขามีป่าไม้ ภูเขา แหล่งน้ำที่สำคัญคือ ห้วยไผ่ห้วยทอย ห้วยกกไฮ ห้วยกระเบน(กระเบียน) ห้วยคอ แหล่งธรรมชาติที่ชื่นชนทั่วไป คือวัดภูจ้อก้อ (วัดบรรพตคีรี) วัดภูยางเดี่ยว เป็นต้น ตำบลหนองสูงใต้ มีข้อดีหลายอย่างตามคำขวัญของตำบลหนองสูงใต้ มีว่า “หนองสูงใต้ถิ่นผู้ไทย ผ้าไหมมัดหมี่สวยล้ำ แหล่งธรรมบรรพตคีรี เขมปัตตเจดีย์สง่างาม ผาขามเขียวยางเดี่ยวเด่น ธารใสเย็นห้วยค้อต่อกระเบียน แสงเทียนกระทงผ่องอำไพ ร่วมใจสุขภาพดีที่หนองแวง ”
ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ : rNYooBoTue105229.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kzY1L1iThu43227.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ลักษณะที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอหนองสูง ตั้งอยู่เลขที่...-... บ้านแวงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีระยะทางห่างจากอำเภอ ประมาณ 22 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2370 สาย อ.นิคมคำสร้อย – อำเภอหนองสูง (ผ่านบ้านโคกกลาง ตำบลหนองสูงใต้ ) เนื้อที่ ตำบลหนองสูงใต้ มีเนื้อที่ประมาณ 53,750 ไร่ หรือประมาณ 86 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศ ตำบลหนองสูงใต้ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบเป็นส่วนใหญ่ โดยมีภูเขาล้อมด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นป่าไม้ และภูเขา และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ จรดกับตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ทิศใต้ จรดกับตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ทิศตะวันออก จรดกับตำยลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ทิศตะวันตก จรดกับตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คำขวัญของตำบลหนองสูงใต้ หนองสูงใต้ถิ่นภูไท ผ้าไหมมัดหมี่สวยล้ำ แหล่งธรรมชาติบรรพตคีรี เขมปัตเจดีย์สง่างาม ผาขามเขียวยางเดี่ยวเด่น ธารใสเย็นห้วยค้อต่อกระเบียน แสงเทียนกระทงผ่องอำไพ ร่วมใจสุขภาพดีที่หนองแวง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ลักษณะที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอหนองสูง ตั้งอยู่เลขที่...-... บ้านแวงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีระยะทางห่างจากอำเภอ ประมาณ 22 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2370 สาย อ.นิคมคำสร้อย – อำเภอหนองสูง (ผ่านบ้านโคกกลาง ตำบลหนองสูงใต้ ) เนื้อที่ ตำบลหนองสูงใต้ มีเนื้อที่ประมาณ 53,750 ไร่ หรือประมาณ 86 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศ ตำบลหนองสูงใต้ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบเป็นส่วนใหญ่ โดยมีภูเขาล้อมด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นป่าไม้ และภูเขา และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ จรดกับตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ทิศใต้ จรดกับตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ทิศตะวันออก จรดกับตำยลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ทิศตะวันตก จรดกับตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คำขวัญของตำบลหนองสูงใต้ หนองสูงใต้ถิ่นภูไท ผ้าไหมมัดหมี่สวยล้ำ แหล่งธรรมชาติบรรพตคีรี เขมปัตเจดีย์สง่างาม ผาขามเขียวยางเดี่ยวเด่น ธารใสเย็นห้วยค้อต่อกระเบียน แสงเทียนกระทงผ่องอำไพ ร่วมใจสุขภาพดีที่หนองแวง../add_file/ลักษณะที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอหนองสูง ตั้งอยู่เลขที่...-... บ้านแวงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีระยะทางห่างจากอำเภอ ประมาณ 22 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2370 สาย อ.นิคมคำสร้อย – อำเภอหนองสูง (ผ่านบ้านโคกกลาง ตำบลหนองสูงใต้ ) เนื้อที่ ตำบลหนองสูงใต้ มีเนื้อที่ประมาณ 53,750 ไร่ หรือประมาณ 86 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศ ตำบลหนองสูงใต้ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบเป็นส่วนใหญ่ โดยมีภูเขาล้อมด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นป่าไม้ และภูเขา และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ จรดกับตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ทิศใต้ จรดกับตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ทิศตะวันออก จรดกับตำยลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ทิศตะวันตก จรดกับตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คำขวัญของตำบลหนองสูงใต้ หนองสูงใต้ถิ่นภูไท ผ้าไหมมัดหมี่สวยล้ำ แหล่งธรรมชาติบรรพตคีรี เขมปัตเจดีย์สง่างาม ผาขามเขียวยางเดี่ยวเด่น ธารใสเย็นห้วยค้อต่อกระเบียน แสงเทียนกระทงผ่องอำไพ ร่วมใจสุขภาพดีที่หนองแวง
ชื่อไฟล์ : nyrpaeqTue94450.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ดังนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ดังนี้ ../add_file/คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ดังนี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 1.1. ส่งเสริมการศึกษามุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อนการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 1.2. ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐาน ความเป็นเลิศทางการศึกษา ทางวิชาการ และด้านอาคารสถานที่ 1.3.ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของรัฐมุ่งเน้นการพัฒนาและวางรากฐานชีวิต โดยให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และมีจิตสำนึกในความเป็นไทย 1.4. ส่งเสริมการดำเนินการขยายโอกาสการศึกษา และการจัดการต่างๆของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความพร้อมและความเหมาะสมของสถานศึกษา 1.5. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน 1.6. จัดให้มีแหล่งค้นคว้าและเรียนรู้ที่เพียบพร้อมทันสมัยอย่างทั่วถึง เช่นห้องสมุดประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร 1.7. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา เพื่อความสมานฉันท์ และเพื่อสันติธรรมในสังคม 1.8. จัดให้มีการปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดวามเชื่อมั่นในศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ความซื่อสัตย์ และวินัยอย่างเป็นรู 1.9. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬา และการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ตามความต้องการและความเหมาะสมของเยาวชนประชาชนแต่ละวัย 1.10. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เน้นความเป็นไทย และท้องถิ่น 1.11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งชุมชนและองค์กรต่างๆ ทั้งนี้เพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้อย่างเต็มตามศักยภาพ อันส่งผลให้การจัดการศึกษามีความหลากหลายเหมาะสม และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายทางการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามตามหลักศาสนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืนของท้องถิ่นต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1.1. ส่งเสริมการศึกษามุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อนการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 1.2. ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐาน ความเป็นเลิศทางการศึกษา ทางวิชาการ และด้านอาคารสถานที่ 1.3.ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของรัฐมุ่งเน้นการพัฒนาและวางรากฐานชีวิต โดยให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และมีจิตสำนึกในความเป็นไทย 1.4. ส่งเสริมการดำเนินการขยายโอกาสการศึกษา และการจัดการต่างๆของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความพร้อมและความเหมาะสมของสถานศึกษา 1.5. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน 1.6. จัดให้มีแหล่งค้นคว้าและเรียนรู้ที่เพียบพร้อมทันสมัยอย่างทั่วถึง เช่นห้องสมุดประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร 1.7. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา เพื่อความสมานฉันท์ และเพื่อสันติธรรมในสังคม 1.8. จัดให้มีการปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดวามเชื่อมั่นในศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ความซื่อสัตย์ และวินัยอย่างเป็นรู 1.9. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬา และการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ตามความต้องการและความเหมาะสมของเยาวชนประชาชนแต่ละวัย 1.10. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เน้นความเป็นไทย และท้องถิ่น 1.11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งชุมชนและองค์กรต่างๆ ทั้งนี้เพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้อย่างเต็มตามศักยภาพ อันส่งผลให้การจัดการศึกษามีความหลากหลายเหมาะสม และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายทางการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามตามหลักศาสนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืนของท้องถิ่นต่อไป ../add_file/ 1.1. ส่งเสริมการศึกษามุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อนการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 1.2. ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐาน ความเป็นเลิศทางการศึกษา ทางวิชาการ และด้านอาคารสถานที่ 1.3.ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของรัฐมุ่งเน้นการพัฒนาและวางรากฐานชีวิต โดยให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และมีจิตสำนึกในความเป็นไทย 1.4. ส่งเสริมการดำเนินการขยายโอกาสการศึกษา และการจัดการต่างๆของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความพร้อมและความเหมาะสมของสถานศึกษา 1.5. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน 1.6. จัดให้มีแหล่งค้นคว้าและเรียนรู้ที่เพียบพร้อมทันสมัยอย่างทั่วถึง เช่นห้องสมุดประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร 1.7. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา เพื่อความสมานฉันท์ และเพื่อสันติธรรมในสังคม 1.8. จัดให้มีการปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดวามเชื่อมั่นในศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ความซื่อสัตย์ และวินัยอย่างเป็นรู 1.9. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬา และการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ตามความต้องการและความเหมาะสมของเยาวชนประชาชนแต่ละวัย 1.10. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เน้นความเป็นไทย และท้องถิ่น 1.11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งชุมชนและองค์กรต่างๆ ทั้งนี้เพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้อย่างเต็มตามศักยภาพ อันส่งผลให้การจัดการศึกษามีความหลากหลายเหมาะสม และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายทางการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามตามหลักศาสนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืนของท้องถิ่นต่อไป
ชื่อไฟล์ : bGVD8b1Sun102717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : NZnujwJFri104504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AnJjnXtFri111304.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " ถ้าฉันทำงานนี้แล้วฉันจะได้อะไร " " โอ้ยวันนี้เบื่อจังเลย ....." ใครเป็นอย่างฉันบ้าง .....ทำไมต้องเป็นเรา ....คนอื่นทำไมไม่ทำ " อะไรกันเนี่ยหน้าที่ฉันก็ไม่ใช่ " เหล่านี้เป็นคำพูดที่มักได้ยินกันบ่อย ๆ ในมุมเล็ก ๆ ตามที่ทำงาน คุณเคยคิดไหมว่าเราทำงานทุกวันนี้เพื่ออะไร มีแรงบันดาลใจอะไร ถ้าทำงานแล้วเอาประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้งคำตอบที่ตามมาก็คือความเครียด ความเบื่อ ในการทำงาน เปรียบกับการล้างแก้วเพื่อต้องการให้แก้วสะอาด เราจะรู้สึกมีความสุขมากกว่าล้างแก้วเพื่อให้คนอื่มชม เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ได้รับคำชมเราจะทุกข์มาก การทำงานก็เหมือนกัน เริ่มจากทำงานเพื่องานให้ได้ก่อน การทำงานเหมือนการกินข้าว ยิ่งกินมากยิ่งอิ่มมาก ยิ่งได้เพิ่ม เหมือนการทำงานยิ่งทำ ยิ่งอิ่ม ยิ่งได้มาก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: " ถ้าฉันทำงานนี้แล้วฉันจะได้อะไร " " โอ้ยวันนี้เบื่อจังเลย ....." ใครเป็นอย่างฉันบ้าง .....ทำไมต้องเป็นเรา ....คนอื่นทำไมไม่ทำ " อะไรกันเนี่ยหน้าที่ฉันก็ไม่ใช่ " เหล่านี้เป็นคำพูดที่มักได้ยินกันบ่อย ๆ ในมุมเล็ก ๆ ตามที่ทำงาน คุณเคยคิดไหมว่าเราทำงานทุกวันนี้เพื่ออะไร มีแรงบันดาลใจอะไร ถ้าทำงานแล้วเอาประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้งคำตอบที่ตามมาก็คือความเครียด ความเบื่อ ในการทำงาน เปรียบกับการล้างแก้วเพื่อต้องการให้แก้วสะอาด เราจะรู้สึกมีความสุขมากกว่าล้างแก้วเพื่อให้คนอื่มชม เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ได้รับคำชมเราจะทุกข์มาก การทำงานก็เหมือนกัน เริ่มจากทำงานเพื่องานให้ได้ก่อน การทำงานเหมือนการกินข้าว ยิ่งกินมากยิ่งอิ่มมาก ยิ่งได้เพิ่ม เหมือนการทำงานยิ่งทำ ยิ่งอิ่ม ยิ่งได้มาก../add_file/ " ถ้าฉันทำงานนี้แล้วฉันจะได้อะไร " " โอ้ยวันนี้เบื่อจังเลย ....." ใครเป็นอย่างฉันบ้าง .....ทำไมต้องเป็นเรา ....คนอื่นทำไมไม่ทำ " อะไรกันเนี่ยหน้าที่ฉันก็ไม่ใช่ " เหล่านี้เป็นคำพูดที่มักได้ยินกันบ่อย ๆ ในมุมเล็ก ๆ ตามที่ทำงาน คุณเคยคิดไหมว่าเราทำงานทุกวันนี้เพื่ออะไร มีแรงบันดาลใจอะไร ถ้าทำงานแล้วเอาประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้งคำตอบที่ตามมาก็คือความเครียด ความเบื่อ ในการทำงาน เปรียบกับการล้างแก้วเพื่อต้องการให้แก้วสะอาด เราจะรู้สึกมีความสุขมากกว่าล้างแก้วเพื่อให้คนอื่มชม เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ได้รับคำชมเราจะทุกข์มาก การทำงานก็เหมือนกัน เริ่มจากทำงานเพื่องานให้ได้ก่อน การทำงานเหมือนการกินข้าว ยิ่งกินมากยิ่งอิ่มมาก ยิ่งได้เพิ่ม เหมือนการทำงานยิ่งทำ ยิ่งอิ่ม ยิ่งได้มาก
ชื่อไฟล์ : สูตรสำเร็จของชีวิตและการทำงาน คือ งานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข การทำงานให้มีความสุขต้องรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำงาน เราอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่าย หนัก และเครียด ในชีวิติและการทำงานย่อมหนีไม่พ้นความผิดพลาดล้มเหลว แต่เราก็มีความสุขได้ขึ้นอยู่ที่เราจะดำเนินชีวิตแบบไหน หรือเลือกการทำงานอย่างไร เหมือนกับการเล่นฟุตบอลถ้าฝึกซ้อมเต็มที่และเล่นอย่างเต็มที่ แพ้หรือชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่สำคัญตรงที่ว่าเราเล่นเต็มที่แล้วหรือยัง การทำงานที่ไม่ประสบผลสำเร็จ อาจมีสาเหตุมาจากไม่มีความสุขในการทำงาน ไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานนั้น ๆ ไม่มีความสามารถมากพอ เบื่องาน ทุกข์ระทมกับการหาทางหนี ไม่มีความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าไม่เกิด ปัญหาทั้งหลายนี้มีทางออกหากตั้งสติและตั้งใจหาทางแก้ไข กระหายใคร่เรียนรู้ ทำงานโดยเอาเงื่อนไข วิธีคิดใหม่ ๆ มาเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ ถ้าเป็นพ่อค้าเพชรต้องดูออกว่าเป็นเพ็ชรแท้หรือเพ็ชรเทียม ไม่หยุดพัฒนา ใครที่ไม่พัฒนาความรู้คนนั้นถือว่าหยุดนิ่ง เหมือนคนที่ตายแล้วคนอื่นเขาก็จะตามทัน ทันแล้วก็ชน ชนแล้วก็จะเปลี่ยนแปลง มีปัญญามองการณ์ไกล รักษาหน้าที่ ระวังความผิด ปล่อยวางความคิดที่บั่นทอนจิตใจในอดีต เพียรพยายามให้ความดีเกิด และรักษาความดีเอาไว้ มีความรับผิดชอบ รับผิดชอบในงานไม่ใช่เพียงแค่ทำงานเสร็จแต่ต้องสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบ ชอบการท้าทาย ถ้าเราทำอะไรแล้วใจไม่ชอบ แต่มีความรู้สึกว่า มันท้าทายเรา ท้าทายความสามารถ อยากจะเอาชนะ อยากจะให้มันสำเร็จ ใจก็จะอยู่กับสิ่งนั้น เราเห็นความสำคัญของสิ่งใด ใจก็จะมาอยู่กับสิ่งนั้น เช่น คนไปกู้ระเบิด ไม่มีใครชอบลูกระเบิด แต่เพราะความท้าทายก็เกิดฉันทะ ความชอบ เกิดความรู้สึกว่าอยากทำ ไม่ยักยอกเวลา คนที่ตรงต่อเวลา คือ คนที่เห็นความสำคัญขององค์กร ใครที่ไม่ตรงต่อเวลาในการประชุม แสดงถึงการไม่เคารพต่อองค์ประชุม ไม่รักองค์กร ไม่ให้เกียรติต่อตนเองและคนอื่น รักงาน ใสใจ พอใจ เอาใจใส่งาน ประสานสัมพันธ์ ฝึกการพูดของเราในการสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ หัดพูดอย่างไรจึงจะได้ผล ไม่ใช้คำพูดที่เป็นพิษ มุ่งร้ายผู้อื่น ต้องเจรจาด้วยถ้อยคำที่น่าเลื่อมใสถูกใจผู้ฟัง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สูตรสำเร็จของชีวิตและการทำงาน คือ งานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข การทำงานให้มีความสุขต้องรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำงาน เราอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่าย หนัก และเครียด ในชีวิติและการทำงานย่อมหนีไม่พ้นความผิดพลาดล้มเหลว แต่เราก็มีความสุขได้ขึ้นอยู่ที่เราจะดำเนินชีวิตแบบไหน หรือเลือกการทำงานอย่างไร เหมือนกับการเล่นฟุตบอลถ้าฝึกซ้อมเต็มที่และเล่นอย่างเต็มที่ แพ้หรือชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่สำคัญตรงที่ว่าเราเล่นเต็มที่แล้วหรือยัง การทำงานที่ไม่ประสบผลสำเร็จ อาจมีสาเหตุมาจากไม่มีความสุขในการทำงาน ไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานนั้น ๆ ไม่มีความสามารถมากพอ เบื่องาน ทุกข์ระทมกับการหาทางหนี ไม่มีความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าไม่เกิด ปัญหาทั้งหลายนี้มีทางออกหากตั้งสติและตั้งใจหาทางแก้ไข กระหายใคร่เรียนรู้ ทำงานโดยเอาเงื่อนไข วิธีคิดใหม่ ๆ มาเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ ถ้าเป็นพ่อค้าเพชรต้องดูออกว่าเป็นเพ็ชรแท้หรือเพ็ชรเทียม ไม่หยุดพัฒนา ใครที่ไม่พัฒนาความรู้คนนั้นถือว่าหยุดนิ่ง เหมือนคนที่ตายแล้วคนอื่นเขาก็จะตามทัน ทันแล้วก็ชน ชนแล้วก็จะเปลี่ยนแปลง มีปัญญามองการณ์ไกล รักษาหน้าที่ ระวังความผิด ปล่อยวางความคิดที่บั่นทอนจิตใจในอดีต เพียรพยายามให้ความดีเกิด และรักษาความดีเอาไว้ มีความรับผิดชอบ รับผิดชอบในงานไม่ใช่เพียงแค่ทำงานเสร็จแต่ต้องสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบ ชอบการท้าทาย ถ้าเราทำอะไรแล้วใจไม่ชอบ แต่มีความรู้สึกว่า มันท้าทายเรา ท้าทายความสามารถ อยากจะเอาชนะ อยากจะให้มันสำเร็จ ใจก็จะอยู่กับสิ่งนั้น เราเห็นความสำคัญของสิ่งใด ใจก็จะมาอยู่กับสิ่งนั้น เช่น คนไปกู้ระเบิด ไม่มีใครชอบลูกระเบิด แต่เพราะความท้าทายก็เกิดฉันทะ ความชอบ เกิดความรู้สึกว่าอยากทำ ไม่ยักยอกเวลา คนที่ตรงต่อเวลา คือ คนที่เห็นความสำคัญขององค์กร ใครที่ไม่ตรงต่อเวลาในการประชุม แสดงถึงการไม่เคารพต่อองค์ประชุม ไม่รักองค์กร ไม่ให้เกียรติต่อตนเองและคนอื่น รักงาน ใสใจ พอใจ เอาใจใส่งาน ประสานสัมพันธ์ ฝึกการพูดของเราในการสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ หัดพูดอย่างไรจึงจะได้ผล ไม่ใช้คำพูดที่เป็นพิษ มุ่งร้ายผู้อื่น ต้องเจรจาด้วยถ้อยคำที่น่าเลื่อมใสถูกใจผู้ฟัง../add_file/สูตรสำเร็จของชีวิตและการทำงาน คือ งานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข การทำงานให้มีความสุขต้องรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำงาน เราอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่าย หนัก และเครียด ในชีวิติและการทำงานย่อมหนีไม่พ้นความผิดพลาดล้มเหลว แต่เราก็มีความสุขได้ขึ้นอยู่ที่เราจะดำเนินชีวิตแบบไหน หรือเลือกการทำงานอย่างไร เหมือนกับการเล่นฟุตบอลถ้าฝึกซ้อมเต็มที่และเล่นอย่างเต็มที่ แพ้หรือชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่สำคัญตรงที่ว่าเราเล่นเต็มที่แล้วหรือยัง การทำงานที่ไม่ประสบผลสำเร็จ อาจมีสาเหตุมาจากไม่มีความสุขในการทำงาน ไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานนั้น ๆ ไม่มีความสามารถมากพอ เบื่องาน ทุกข์ระทมกับการหาทางหนี ไม่มีความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าไม่เกิด ปัญหาทั้งหลายนี้มีทางออกหากตั้งสติและตั้งใจหาทางแก้ไข กระหายใคร่เรียนรู้ ทำงานโดยเอาเงื่อนไข วิธีคิดใหม่ ๆ มาเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ ถ้าเป็นพ่อค้าเพชรต้องดูออกว่าเป็นเพ็ชรแท้หรือเพ็ชรเทียม ไม่หยุดพัฒนา ใครที่ไม่พัฒนาความรู้คนนั้นถือว่าหยุดนิ่ง เหมือนคนที่ตายแล้วคนอื่นเขาก็จะตามทัน ทันแล้วก็ชน ชนแล้วก็จะเปลี่ยนแปลง มีปัญญามองการณ์ไกล รักษาหน้าที่ ระวังความผิด ปล่อยวางความคิดที่บั่นทอนจิตใจในอดีต เพียรพยายามให้ความดีเกิด และรักษาความดีเอาไว้ มีความรับผิดชอบ รับผิดชอบในงานไม่ใช่เพียงแค่ทำงานเสร็จแต่ต้องสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบ ชอบการท้าทาย ถ้าเราทำอะไรแล้วใจไม่ชอบ แต่มีความรู้สึกว่า มันท้าทายเรา ท้าทายความสามารถ อยากจะเอาชนะ อยากจะให้มันสำเร็จ ใจก็จะอยู่กับสิ่งนั้น เราเห็นความสำคัญของสิ่งใด ใจก็จะมาอยู่กับสิ่งนั้น เช่น คนไปกู้ระเบิด ไม่มีใครชอบลูกระเบิด แต่เพราะความท้าทายก็เกิดฉันทะ ความชอบ เกิดความรู้สึกว่าอยากทำ ไม่ยักยอกเวลา คนที่ตรงต่อเวลา คือ คนที่เห็นความสำคัญขององค์กร ใครที่ไม่ตรงต่อเวลาในการประชุม แสดงถึงการไม่เคารพต่อองค์ประชุม ไม่รักองค์กร ไม่ให้เกียรติต่อตนเองและคนอื่น รักงาน ใสใจ พอใจ เอาใจใส่งาน ประสานสัมพันธ์ ฝึกการพูดของเราในการสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ หัดพูดอย่างไรจึงจะได้ผล ไม่ใช้คำพูดที่เป็นพิษ มุ่งร้ายผู้อื่น ต้องเจรจาด้วยถ้อยคำที่น่าเลื่อมใสถูกใจผู้ฟัง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : มื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ภายใต้แนวคิดต่อต้านการการทุจริต ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ฝ่ายสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในการนี้ได้เรียนเชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุริต ประจำจังหวัดมุกดาหาร มาให้ความรู้และแนวคิดในการต่อต้านการทุุริต ณ ห้องประชุม 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ภายใต้แนวคิดต่อต้านการการทุจริต ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ฝ่ายสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในการนี้ได้เรียนเชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุริต ประจำจังหวัดมุกดาหาร มาให้ความรู้และแนวคิดในการต่อต้านการทุุริต ณ ห้องประชุม 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้../add_file/มื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ภายใต้แนวคิดต่อต้านการการทุจริต ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ฝ่ายสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในการนี้ได้เรียนเชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุริต ประจำจังหวัดมุกดาหาร มาให้ความรู้และแนวคิดในการต่อต้านการทุุริต ณ ห้องประชุม 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
ชื่อไฟล์ : HtCXmLOTue95904.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : y9xZiZgTue100041.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GsPQ66ATue100134.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FRCGfp5Tue100226.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yZzP6w3Tue100412.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sKnLF4zTue100546.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9kyyPBHTue100852.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sxIGu0YTue100944.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9qVQFtVTue101002.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2N1Oev2Tue101433.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ตำบลหนองสูงใต้ มีจำนวน 8 หมู่บ้าน จำนวนประชากรรวม 9,983 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,350 ครัวเรือน รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลหนองสูงใต้ มีจำนวน 8 หมู่บ้าน จำนวนประชากรรวม 9,983 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,350 ครัวเรือน รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ../add_file/ตำบลหนองสูงใต้ มีจำนวน 8 หมู่บ้าน จำนวนประชากรรวม 9,983 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,350 ครัวเรือน รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ประชากรตำบลหนองสูงใต้มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ประชากรรวมทั้งหมด 3,983 คน และมี 1,350 ครัวเรือน หมู่ที่ 1 บ้านหลุบปึ้ง มีจำนวนประชากรทั้งหมด 578 คน มี 139 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายทันสมัย บุญพันธ์ หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง มีจำนวนประชากรทั้งหมด 658 คน มี 206 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายไชยญา สุวรรณไตรย์ หมู่ที่ 3 บ้านแวง ม.3 มีจำนวนประชากรทั้งหมด 567 คน มี 254 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายรังสรรค์ กลางประพันธ์ หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าน้อย มีจำนวนประชากรทั้งหมด 473 คน มี 162 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายสุภาพ บุรัตน์ หมู่ที่ 5 บ้านโคกหินกอง มีจำนวนประชากรทั้งหมด 935 คน มี 290 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายชาติชาย อาจวิชัย หมู่ที่ 6 บ้านแวง ม.6 มีจำนวนประชากรทั้งหมด 266 คน มี 94 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายมาณพ มหาวงค์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแคน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 194 คน มี 98 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายศราวุฒ ทองใจ หมู่ที่ 8 บ้านแวงใหม่ มีจำนวนประชากรทั้งหมด 312 คน มี 107 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายมานิตย์ มหาวงค์ จำนวนประชากรตามช่วงอายุของตำบลหนองสูงใต้ แยกตามช่วงอายุ ได้ดังนี้ เยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี) เพศชาย 355 คน เพศหญิง 319 คน รวม 674 คน ประชาชน (อายุ 18 - 60 ปี) เพศชาย 1,319 คน เพศหญิง 1,271 คน รวม 2,590 คน ประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เพศชาย 344 คน เพศหญิง 375 คน รวม 719 คน ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 (สำนักบริหารการทะเบียน งานทะเบียนและบัตรอำเภอหนองสูง) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชากรตำบลหนองสูงใต้มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ประชากรรวมทั้งหมด 3,983 คน และมี 1,350 ครัวเรือน หมู่ที่ 1 บ้านหลุบปึ้ง มีจำนวนประชากรทั้งหมด 578 คน มี 139 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายทันสมัย บุญพันธ์ หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง มีจำนวนประชากรทั้งหมด 658 คน มี 206 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายไชยญา สุวรรณไตรย์ หมู่ที่ 3 บ้านแวง ม.3 มีจำนวนประชากรทั้งหมด 567 คน มี 254 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายรังสรรค์ กลางประพันธ์ หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าน้อย มีจำนวนประชากรทั้งหมด 473 คน มี 162 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายสุภาพ บุรัตน์ หมู่ที่ 5 บ้านโคกหินกอง มีจำนวนประชากรทั้งหมด 935 คน มี 290 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายชาติชาย อาจวิชัย หมู่ที่ 6 บ้านแวง ม.6 มีจำนวนประชากรทั้งหมด 266 คน มี 94 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายมาณพ มหาวงค์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแคน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 194 คน มี 98 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายศราวุฒ ทองใจ หมู่ที่ 8 บ้านแวงใหม่ มีจำนวนประชากรทั้งหมด 312 คน มี 107 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายมานิตย์ มหาวงค์ จำนวนประชากรตามช่วงอายุของตำบลหนองสูงใต้ แยกตามช่วงอายุ ได้ดังนี้ เยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี) เพศชาย 355 คน เพศหญิง 319 คน รวม 674 คน ประชาชน (อายุ 18 - 60 ปี) เพศชาย 1,319 คน เพศหญิง 1,271 คน รวม 2,590 คน ประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เพศชาย 344 คน เพศหญิง 375 คน รวม 719 คน ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 (สำนักบริหารการทะเบียน งานทะเบียนและบัตรอำเภอหนองสูง)../add_file/ประชากรตำบลหนองสูงใต้มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ประชากรรวมทั้งหมด 3,983 คน และมี 1,350 ครัวเรือน หมู่ที่ 1 บ้านหลุบปึ้ง มีจำนวนประชากรทั้งหมด 578 คน มี 139 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายทันสมัย บุญพันธ์ หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง มีจำนวนประชากรทั้งหมด 658 คน มี 206 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายไชยญา สุวรรณไตรย์ หมู่ที่ 3 บ้านแวง ม.3 มีจำนวนประชากรทั้งหมด 567 คน มี 254 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายรังสรรค์ กลางประพันธ์ หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าน้อย มีจำนวนประชากรทั้งหมด 473 คน มี 162 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายสุภาพ บุรัตน์ หมู่ที่ 5 บ้านโคกหินกอง มีจำนวนประชากรทั้งหมด 935 คน มี 290 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายชาติชาย อาจวิชัย หมู่ที่ 6 บ้านแวง ม.6 มีจำนวนประชากรทั้งหมด 266 คน มี 94 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายมาณพ มหาวงค์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแคน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 194 คน มี 98 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายศราวุฒ ทองใจ หมู่ที่ 8 บ้านแวงใหม่ มีจำนวนประชากรทั้งหมด 312 คน มี 107 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายมานิตย์ มหาวงค์ จำนวนประชากรตามช่วงอายุของตำบลหนองสูงใต้ แยกตามช่วงอายุ ได้ดังนี้ เยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี) เพศชาย 355 คน เพศหญิง 319 คน รวม 674 คน ประชาชน (อายุ 18 - 60 ปี) เพศชาย 1,319 คน เพศหญิง 1,271 คน รวม 2,590 คน ประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เพศชาย 344 คน เพศหญิง 375 คน รวม 719 คน ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 (สำนักบริหารการทะเบียน งานทะเบียนและบัตรอำเภอหนองสูง)
ชื่อไฟล์ : ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดา คนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ)หรือนิติบุคคลทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาที่ประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการค้าอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ผู้ประกอบกิจการค้าดังต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ ๑)การทำโรงสีข้าว และการทำโรงเรื่อยที่ใช้เครื่องจักร ๒)การขายสินค้าอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ๓)นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้า ๔)การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมและขายสินค้าที่ผลิตได้ ๕)การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับจำนำและการทำโรงแรม ๖)ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิตแผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ๗)ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ๘)การซื้อขายสินค้าหรือการบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การบริการอินเทอร์เน็ต การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ๙)การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต ๑๐)การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ ๑๑)การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ ๑๒)การให้บริการตู้เพลง ๑๓)โรงงานแปรสภาพ แสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง กิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ มีกิจการบางอย่างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ ๑)การค้าเร่ การค้าแผงลอย ๒)กิจการเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล ๓)กิจการนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือกฤษฏีกาจัดตั้งขึ้น ๔)กิจการขิงกระทรวง ทบวง กรม ๕)กิจการของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ ๖)พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ (๑)บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียน ที่เป็นนิติบุคคลตามประมาลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท และได้ยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทไว้แล้วต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ยกเว้นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ที่ประกอบกิจการต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย ๑)ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิตแผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ๒)ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ๓)ซื้อขายสินค้าหรือการบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การบริการอินเทอร์เน็ต การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ๔)การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต ๕)การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ ๖)การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ ๗)การให้บริการตู้เพลง (๒)พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.๑๔๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕ สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์ ๑)ผู้ประกอบกิจการค้าที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตที่สำนักงานแห่งใหญ่ของกิจการค้าที่ตั้งอยู่ ๒)ผู้ประกอบกิจการค้าที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ยื่นจดทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จะสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ณ เทศบาล หรือ อบต. ที่กิจการค้าของตนเองตั้งอยู่ กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ ผู้ประกอบกิจการค้าต้องยื่นจดทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการค้า หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน หรือวันเลิกประกอบกิจการค้า file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดา คนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ)หรือนิติบุคคลทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาที่ประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการค้าอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ผู้ประกอบกิจการค้าดังต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ ๑)การทำโรงสีข้าว และการทำโรงเรื่อยที่ใช้เครื่องจักร ๒)การขายสินค้าอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ๓)นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้า ๔)การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมและขายสินค้าที่ผลิตได้ ๕)การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับจำนำและการทำโรงแรม ๖)ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิตแผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ๗)ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ๘)การซื้อขายสินค้าหรือการบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การบริการอินเทอร์เน็ต การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ๙)การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต ๑๐)การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ ๑๑)การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ ๑๒)การให้บริการตู้เพลง ๑๓)โรงงานแปรสภาพ แสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง กิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ มีกิจการบางอย่างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ ๑)การค้าเร่ การค้าแผงลอย ๒)กิจการเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล ๓)กิจการนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือกฤษฏีกาจัดตั้งขึ้น ๔)กิจการขิงกระทรวง ทบวง กรม ๕)กิจการของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ ๖)พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ (๑)บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียน ที่เป็นนิติบุคคลตามประมาลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท และได้ยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทไว้แล้วต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ยกเว้นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ที่ประกอบกิจการต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย ๑)ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิตแผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ๒)ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ๓)ซื้อขายสินค้าหรือการบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การบริการอินเทอร์เน็ต การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ๔)การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต ๕)การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ ๖)การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ ๗)การให้บริการตู้เพลง (๒)พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.๑๔๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕ สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์ ๑)ผู้ประกอบกิจการค้าที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตที่สำนักงานแห่งใหญ่ของกิจการค้าที่ตั้งอยู่ ๒)ผู้ประกอบกิจการค้าที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ยื่นจดทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จะสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ณ เทศบาล หรือ อบต. ที่กิจการค้าของตนเองตั้งอยู่ กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ ผู้ประกอบกิจการค้าต้องยื่นจดทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการค้า หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน หรือวันเลิกประกอบกิจการค้า../add_file/ ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดา คนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ)หรือนิติบุคคลทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาที่ประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการค้าอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ผู้ประกอบกิจการค้าดังต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ ๑)การทำโรงสีข้าว และการทำโรงเรื่อยที่ใช้เครื่องจักร ๒)การขายสินค้าอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ๓)นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้า ๔)การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมและขายสินค้าที่ผลิตได้ ๕)การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับจำนำและการทำโรงแรม ๖)ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิตแผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ๗)ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ๘)การซื้อขายสินค้าหรือการบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การบริการอินเทอร์เน็ต การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ๙)การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต ๑๐)การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ ๑๑)การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ ๑๒)การให้บริการตู้เพลง ๑๓)โรงงานแปรสภาพ แสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง กิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ มีกิจการบางอย่างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ ๑)การค้าเร่ การค้าแผงลอย ๒)กิจการเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล ๓)กิจการนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือกฤษฏีกาจัดตั้งขึ้น ๔)กิจการขิงกระทรวง ทบวง กรม ๕)กิจการของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ ๖)พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ (๑)บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียน ที่เป็นนิติบุคคลตามประมาลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท และได้ยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทไว้แล้วต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ยกเว้นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ที่ประกอบกิจการต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย ๑)ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิตแผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ๒)ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ๓)ซื้อขายสินค้าหรือการบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การบริการอินเทอร์เน็ต การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ๔)การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต ๕)การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ ๖)การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ ๗)การให้บริการตู้เพลง (๒)พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.๑๔๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕ สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์ ๑)ผู้ประกอบกิจการค้าที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตที่สำนักงานแห่งใหญ่ของกิจการค้าที่ตั้งอยู่ ๒)ผู้ประกอบกิจการค้าที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ยื่นจดทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จะสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ณ เทศบาล หรือ อบต. ที่กิจการค้าของตนเองตั้งอยู่ กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ ผู้ประกอบกิจการค้าต้องยื่นจดทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการค้า หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน หรือวันเลิกประกอบกิจการค้า
ชื่อไฟล์ : uLRaOynTue104010.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ตำบลหนองสูงใต้ มีจำนวนผู้เลี้ยงโค-กระบือ จำนวน 252 คน จำนวนโคกระบือทั้งสิ้น 973 ตัว ในปี พ.ศ. 2564 พบการระบาดของโรคระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ จำนวน 431 ตัว คิดเป็นร้อยละ 44.29 ของประชากรโค-กระบือทั้งหมดในตำบล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลหนองสูงใต้ มีจำนวนผู้เลี้ยงโค-กระบือ จำนวน 252 คน จำนวนโคกระบือทั้งสิ้น 973 ตัว ในปี พ.ศ. 2564 พบการระบาดของโรคระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ จำนวน 431 ตัว คิดเป็นร้อยละ 44.29 ของประชากรโค-กระบือทั้งหมดในตำบล../add_file/ตำบลหนองสูงใต้ มีจำนวนผู้เลี้ยงโค-กระบือ จำนวน 252 คน จำนวนโคกระบือทั้งสิ้น 973 ตัว ในปี พ.ศ. 2564 พบการระบาดของโรคระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ จำนวน 431 ตัว คิดเป็นร้อยละ 44.29 ของประชากรโค-กระบือทั้งหมดในตำบล
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ตำบลหนองสูงใต้ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 มีวัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 16 แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลหนองสูงใต้ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 มีวัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 16 แห่ง../add_file/ตำบลหนองสูงใต้ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 มีวัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 16 แห่ง
ชื่อไฟล์ : ความเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรม การสร้างสมบุญบารมีในกิจการทางศาสนาพุทธนั้น เป็นสิ่งที่ชาวตำบลหนองสูงใต้ ให้ความสำคัญงานบุญงานกุศลใดก็ตามจะได้รับความร่วมมือจากทุกคนเป็นอย่างดี ด้วยความเชื่อว่าหากสร้างสมบุญได้มากก็จะทำให้สบายใจและมั่นใจได้ว่าภพชาติหน้าตนจะมีความสุขยิ่งๆขึ้นไป โดยส่วนใหญ่แล้วประเพณีหรือพิธีกรรมของชาวตำบลหนองสูงใต้ จะเป็นประเพณีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทางการเกษตรและศาสนา ที่เด่นชัดที่สุด คือ ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการทำนา โดยถือปฏิบัติตามประเพณีหรือขนบธรรมเนียมโบราณ เรียกว่า “ฮีต 12" มีดังนี้ เดือนหนึ่ง (เดือนอ้าย) - บุญเข้ากรรม งานบุญเดือนอ้าย พระสงฆ์จะทำพิธีเข้ากรรมหรือที่เรียกว่า เข้าปริวาสกรรม เพื่อชำระมลทินที่ได้ล่วงละเมิดพระวินัย การอยู่กรรมนั้นจะใช้เวลา 6 -9 วัน ในระหว่างนี้ชาวบ้านจะเตรียมอาหารหวานคาวไปถวายพระภิกษุทั้งเช้าและเพล ชาวบ้านที่นำอาหารไปถวายพระภิกษุในระหว่างอยู่กรรมนี้เชื่อว่าจะทำให้ได้บุญกุศลมาก ในตำบลหนองสูงใต้ จะมีงานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่วัดภูอ่างเงิน บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 ทุกปี โดยมีประชาชนในบ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 และหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมงาน เดือนสอง (เดือน) - บุญคูณลาน / บุญคูนข้าว / บุญกุ้มข้าว บุญคูนลานหรือบุญคูนข้าวหรือบุญกุ้มข้าว เป็นพิธีกรรมฉลองหลังจากเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยว จึงต้องการทำบุญโดยนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์ในลานข้าวเพื่อฉลองความอุดมสมบูรณ์ กล่าวขอบคุณแม่โพสพและขอโทษที่ได้เหยียบย่ำพื้นแผ่นดินในระหว่างการทํานา เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้ผลผลิตดีในปีต่อไปด้วย นอกจากนั้น ชาวตำบลหนองสูงใต้ยังได้มีการจัดงานประเพณีวันค้ำคูณผู้ไทย ไหว้เจดีย์หลวงปู่หล้า ผ้าทอมือเมืองหนองสูงขึ้น ทุก ๆ ปี (วันที่ 18-19 มกราคม ของทุกปี) เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระธรรม คำสอนและคุณงามความดีที่หลวงปู่หล้าได้เมตตาต่อพุทธศาสนิกชน หลังจากที่หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ได้มรณภาพเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ศิษยานุศิษย์จึงได้ร่วมกันสร้างเขมปัตตเจดีย์ขึ้นเพื่อให้ลูกหลานได้รำลึกถึงหลวงปู่หล้าและได้นัดหมายกันมาไหว้เจดีย์หลวงปู่หล้าในวันครบรอบมรณภาพ ทุก ๆ ปี จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ และส่วนราชการระดับอำเภอ ได้มาร่วมจัดงานและใช้ชื่อ “งานประเพณีวันค้ำคูณไทย ไหว้เจดีย์หลวงปู่หล้า ผ้าทอมือเมืองหนองสูง ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน เดือนสาม - บุญข้าวจี่ ชาวบ้านจะข้าวหรือปิ้งข้าวเหนียวปั้นชุบไข่มาจากบ้านโดยไม่จำกัดปริมาณ ตามความสะดวกแล้วนํามาสมทบกันที่วัดเพื่อใส่บาตรข้าวและใส่บาตรข้าวเหนียวร่วมกัน นำดอกไม้มาถวายพระ ซึ่งมักเป็นดอกไม้ที่มีอยู่ในบริเวณบ้าน โดยการตักบาตรนั้นจะทำตั้งแต่เวลาประมาณ 7 นาฬิกา หลังจากนั้นจะให้มีการเทศน์หรือหากมีประกาศสำคัญใดๆ ก็จะถือเป็นโอกาสดีในการได้กล่าวต่อชาวบ้าน เพราะจะมากันคับคั่งเต็มศาลาวัด เมื่อเสร็จพิธีแล้วก็มีการแจกจ่ายข้าวนั้นให้แก่ผู้มาร่วมงานทุกคน เดือนสี่ - บุญผะเหวด ตามคติความเชื่อของชาวอีสานที่ว่าหากผู้ใดได้ฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดร ทั้ง 13 กัณฑ์จบภายในวันเดียว จะได้เกิดร่วมชาติภพกับพระศรีอริยเมตไตย บุญผะเหวดนี้จะทำติดต่อกันสามวัน โดย วันแรก เป็นวันจัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งศาลาการเปรียญ วันที่สอง เป็นวันโฮม เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองพระเวสสันดร ชาวบ้านรวมทั้งพระภิกษุสงฆ์จากหมู่บ้านใกล้เคียงจะมาร่วมพิธี มีการจัดขบวนแห่เครื่องไทยทาน ฟังเทศน์และแห่พระเวส สมมติเป็นการแห่พระเวสสันดรเข้าสู่เมือง เมื่อถึงเวลาค่ำจะมีเทศน์ที่แสดงที่มาของประเพณี บุญผะเหวด วันที่สาม เป็นงานบุญพิธี มีการเทศน์พระเวสสันดรชาดก ชาวบ้านจะร่วมกันตักบาตร พิธีจะมีไปจนค่ำ ชาวบ้านจะแห่แหน ฟ้อนรำตั้งขบวนเรียงราย น่ากัณฑ์เทศน์ กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน มาถวายพระพระสงฆ์จะเทศน์เรื่องเวสสันดรชาดกจนจบ และเทศน์อานิสงส์อีกกัณฑ์หนึ่ง จึงเสร็จพิธี เดือนห้า - บุญสงกรานต์ / บุญสรงน้ำ / บุญฮดสรง จะจัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย พระสงฆ์จะนำพระพุทธรูปออกจากโบสถ์มาไว้บริเวณที่เหมาะสม เช่น หน้าโบสถ์ และจัดหาขันเงินหรือขันโลหะใบใหญ่ใส่น้ำ ดอกไม้ น้ำอบน้ำปรุง และขันเงินใบเล็กๆ เตรียมไว้ให้ญาติโยมมาตั้งน้ำสรงพระพุทธรูปนั้น หรือชาวบ้านอาจจะเตรียมน้ำอบน้ำปรุงมาเองด้วยก็ได้ จากนั้นก็ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป หรือสรงน้ำตามโอกาสสะดวกในช่วงกลางวัน ระหว่างนี้ชาวบ้านอาจจะพากันเล่นดนตรีเพื่อความสนุกสนาน ลูกหลานจะทำการไปเยี่ยมและรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่จากนั้นจึงเล่นสาดน้ำกัน โดยมากในวันสงกรานต์นี้จะมีการทำบุญใส่บาตรในตอนเช้าด้วยเพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประสบแต่ความสุขความเจริญ ความก้าวหน้า พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหลาย หากผู้ใดที่ประสบความทุกข์ยากประการใดอยู่ก็จะขอพรให้หลุดพ้นจากความทุกข์นั้นและมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น นอกจากนี้ ชาวบ้านแวง หมู่ที่ 3,6,8 ยังมีประเพณีแห่พระพุทธศิลาลักษณ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวบ้านแวง ตำบลหนองสูงใต้ หน้าตักกว้าง 12 นิ้ว สูง 22 นิ้ว ประดิษฐาน ณ วัดโสมนัสสถาน บ้านแวง ซึ่งได้ถูกค้นพบประมาณ พ.ศ.2460 และชาวบ้านแวงได้กําหนดให้มีการแห่พระพุทธศิลาลักษณ์ขึ้นในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ของทุกปี เดือนหก - บุญบั้งไฟ ในห้วงเดือนหกประชาชนจะมีการเสี่ยงทาย งไฟเพื่อทราบสภาวะน้ำเพื่อการเกษตรประจําปี เป็นการบูชาขอให้พญาแถบบันดาลฝนให้ตกลงมา และเพื่อเตรียมตัวในการทําเกษตรให้สอดคล้องกับผลการเสี่ยงทาย สำหรับในเขตตำบลหนองสูงใต้ ไม่มีพยานหลักฐานใด ปรากฏว่าเคยมีบุญบั้งไฟ ประชาชนส่วนใหญ่จะไปร่วมงานบุญบั้งไฟ ตำบลใกล้เคียงจัดขึ้น เช่น ตำบลบ้านเป้า เดือนเจ็ด - บุญชาฮะ (ชำระ) บุญซำฮะหรือชำระ เกิดตามความเชื่อที่ว่าเมื่อถึงเดือนเจ็ดต้องทำบุญชำระจิตใจให้สะอาดและเพื่อปัดเป่ารังควาญสิ่งไม่เป็นมงคลออกจากหมู่บ้าน ในวันงานชาวบ้านจะน่าภัตตาหารมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และร่วมกันฟังเทศน์ และมีการเซ่นไหว้ศาลหลักบ้าน เพื่อขอความคุ้มครองให้พ้นจากภัยพิบัติและช่วยขับไล่สิ่งอัปมงคลออกไปจากหมู่บ้าน ให้บ้านเกิดความเป็นสิริมงคลและร่มเย็นเป็นสุขดี สำหรับในปัจจุบันหมู่บ้านต่างๆในตำบลหนองสูงใต้ ประเพณีนี้ไม่ค่อยมีให้พบเห็น เดือนแปด - บุญเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาเป็นพิธีกรรมของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่ต้องจําพรรษาที่วัด ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมทําคุณงามความดีเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์อีกทางหนึ่งด้วย วันเข้าพรรษาจะเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เรียกว่า ครบไตรมาส คือ 3 เดือน เป็นการเข้าพรรษาต้น ส่วนการเข้าพรรษาหลังเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 เดือน 9 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ขนมที่นิยม เพื่อนำมาใส่บาตร ได้แก่ ขนมเทียน และข้าวต้มมัด พร้อมด้วยสิ่งของที่ที่นิยมเตรียมมาใส่บาตรด้วยส่วนใหญ่ คือ ข้าวของเครื่องใช้ที่ผู้ทำบุญพิจารณาว่าจําเป็นสําหรับการจําพรรษา เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน รองเท้า ไฟฉาย ยาสามัญประจําบ้าน ผ้าไตรจีวร ผ้าอาบน้ำฝน ผ้าขนหนู ขันน้ำ ธูป 1 ห่อ และเทียนพรรษา 1 คู่ เป็นต้น สำหรับเทียนทำบุญวันเข้าพรรษานั้นถวายเพื่อจุดบูชาพระตลอด 3 เดือน เมื่อแห่เทียนมาถึงวัด ชาวบ้านจะรับศีลรับพรจากพระสงฆ์และฟังธรรม ตอนจะเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ มีความเชื่อว่าการทำบุญในช่วงเข้าพรรษานั้นส่งผลบุญมาก ได้ผลเร็ว เพราะพระสามารถใช้สิ่งของทีถวายได้เลยและหากมิได้มีความเร่งรีบมากแล้วชาวบ้านก็มักจะทําการเตรียมข้าวของที่จะถวายพระเองหรืออาจมีการซื้อของที่จัดไว้จำหน่ายสำเร็จรูปแล้วมาเสริมด้วยเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ร่วมกับชาวตำบลหนองสูงใต้ ได้เริ่มจัดขบวนแห่เทียนพรรษาขึ้นและทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เดือนเก้า - บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวประดับดิน คือ บุญที่ทำในวันแรมสิบสีค่ำ เดือนเก้า (ประมาณเดือนสิงหาคม) เป็นการนําข้าวปลาอาหารคาวหวาน ผลไม้ หมาก พลู บุหรี่ อย่างละเล็กอย่างละน้อย แล้วห่อด้วยใบตองทําเป็นห่อเล็กๆ นำไปวางตามโคนต้นไม้ใหญ่ พื้นดิน พุ่มไม้ บนรั้วกำแพงวัด รอบๆ เจดีย์หรือโบสถ์ เรียกว่า การยายห่อข้าวน้อย (ยาย เป็นคำกริยา แปลว่า วางกระจายเป็นระยะๆ) เป็นการทำบุญที่ชาวบ้านจัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว เนื่องจากมีความเชื่อถือสืบต่อกันมาแต่โบราณกาลแล้วว่า กลางคืนของเดือนเก้าดับ (วันแรม 14 ค่ำ เดือน 9) เป็นวันที่ประตูนรกเปิด ผีออกมาเยี่ยมญาติในโลกมนุษย์ได้ในคืนนี้คืนเดียวเท่านั้นในรอบปี ถือว่าเป็นงานบุญที่ญาติพี่น้องจะได้พบปะเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน ด้วยการตระเตรียมและประกอบอาหารคาวหวานเพื่ออุทิศให้กับบิดามารดาหรือญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้ว โดยอาหารคาวหวานดังกล่าวจะห่อใส่ใบตองความกว้างขนาดเท่าฝ่ามือ ส่วนความยาวนั้นให้ยาวสุดซีกของใบตอง โดยอาหารคาวมักเป็นข้าวเหนียวไก่ ปลา แจ๋ว หรืออื่นๆ ที่เห็นว่าผู้ล่วงลับจะชอบ ส่วนอาหารหวานมักเป็นข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มคลุกน้ำตาลและมะพร้าว หรือข้าวต้มข้าวโพด แล้วแต่ความชอบ อาจจะมีผลไม้ เช่น กล้วย มะละกอ เป็นต้น และหมากหนึ่งคําบุหรี่หนึ่งมวน เมี่ยงหนึ่ง หลังจากนั้นนำใบตองมาห่อเข้ากันแล้วใช้ไม้กลัดหัวท้ายและตรงกลางก็จะได้ห่อข้าวน้อยที่มีลักษณะยาวๆ ส่วนหมากพลนั้น ใช้หมากหนึ่งคำ บุหรี่หนึ่งมวน เมี่ยงหนึ่งคำ สีเสียด แก่นคูน นำมาห่อใบตองเข้าด้วยกันแล้วไม้กลัดหัวท้าย ก็จะได้ห่อหมาก พลู หลังจากนั้นนำทั้ง 2 ต่อมาผูกกันเป็นคู่ แล้วนำไปมัดรวมเป็นพวง 1 พวง จะใส่ห่อหมากและห่อพลูจํานวน 9 ห่อ ต่อ 1 พวง เมื่อวางข้าวน้อยตามบริเวณต่างๆ ที่เหมาะสมภายในวัดแล้ว ลูกหลานก็จะร้องเรียกวิญญาณผู้ล่วงลับที่ตนทำบุญให้พอฟังได้ยิน จากนั้นพระสงฆ์จะแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องอานิสงส์ของบุญข้าวประดับดินให้ฟัง ต่อจากนั้นชาวบ้านจะนำปัจจัยไทยทานถวายแด่พระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์ให้พรเสร็จชาวบ้านที่มาทำบุญก็จะกรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทุกๆ คน จากนั้นเมื่อกะประมาณว่าวิญญาณผู้ล่วงลับได้มารับประทานอาหารที่วางไว้ให้แล้ว ผู้ทำบุญก็เก็บข้าวน้อยนั้นกลับบ้าน อาจจะนำไปวางไว้ที่นาหรือบ้านในบริเวณที่เหมาะสมก็ได้ เดือนสิบ - บุญข้าวสาก บุญข้าวสากเป็นประเพณีในวันขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งชาวบ้านจะจัดเตรียมสํารับอาหาร ซึ่งบรรจุข้าวเหนียว อาหารแห้ง เช่น ปลาย่าง เนื้อย่าง แจ่วหรือน้ำพริกปลาร้า และห่อข้าวเล็กๆ อีกห่อหนึ่งสำหรับอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับและนำไปทำบุญที่วัด โดยจะเขียนชื่อเจ้าของสํารับอาหารและเครื่องไทยทานใส่ไว้ในบาตรเพื่อให้พระในวัดจับสลาก หากภิกษุรูปใดจับสลากได้ชื่อผู้ใดก็จะได้รับอาหาร พร้อมเครื่องไทยทานของเจ้าภาพนั้นๆ เดือนสิบเอ็ด-บุญออกพรรษา บุญออกพรรษาในเดือนสิบเอ็ด เป็นโอกาสที่พระภิกษุสงฆ์จะแสดงอาบัติและว่ากล่าวตักเดือนกัน ชาวบ้านจะจัดประเพณีตักบาตรเทโว นางพื้นที่จะมีประเพณีการกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส) ซึ่งเป็นประเพณีที่สร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน โดยชาวบ้านจะร่วมกันนําเอาวัสดุข้าวของต่าง ๆ มาร่วมทำบุญได้แก่ น้ำนมโคสด (ปัจจุบันใช้นมข้นหวานแทน) น้ำผึ้ง น้ำอ้อย ชะเอมเทศ นาดาลกรวด น้ำตาลหม้อ ข้าวตอกข้าวเม่า ธัญพืชต่างๆ ผลไม้สด ผลไม้แห้ง เป็นต้น ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสมเท่าที่จะหาได้หรือปรับปรุงให้มีรสชาติ หอมหวาน อร่อย ตามความต้องการของผู้กวนในแต่ละหมู่บ้าน เมื่อเสร็จและถวายเป็นพุทธบูชาแบ่งปันกันไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล ข้าวทิพย์มธุปายาสนี้เชื่อกันว่า เมื่อทำครบถ้วนตามพิธีแล้ว จะเป็นสิริมงคลแด่ผู้ทำและผู้บริโภค สมควรจะเซ่นสรวงเทพารักษ์ ผู้ที่ได้บริโภคข้าวทิพย์แล้ว จะประสบโชคลาภต่างๆ นานา ปราศจากโรคาพยาธิ ภัยพิบัติ ประสบสิ่งที่เป็นมงคล พิธีกวนข้าวทิพย์ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในหมู่ของชาวพุทธทั่วไป เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์ในวันขึ้น 14 ค่ำแล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ 1 วัน โดยถือว่ามีผลานิสงส์มาก ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงพร้อมใจกันกวนข้าวทิพย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เทิดทูนพระเกียรติคุณด้วยความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ซึ่งในตำบลหนองสูงใต้ยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าเคยมีการกวนข้าวทิพย์ มีแต่การไปร่วมทำบุญที่วัดในเช้าวันออกพรรษา เดือนสิบสอง - บุญกฐิน บุญกฐินนี้มีกำหนดให้ทำได้เฉพาะในช่วงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึง 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปีเป็นงานบุญใหญ่ที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ โดยเชื่อว่าผู้ใดได้ทําบุญกฐินจะไม่ตกนรกและจะได้รับผลบุญที่ทำในชาตินี้ไว้เก็บกินในชาติหน้า ช่วงใกล้เคียงกันจะมีการจัดประเพณีลอยกระทง โดยงานประเพณีลอยกระทงของตำบลหนองสูงใต้จะจัดขึ้นที่บริเวณหนองแวง หมู่ที่ 3 และช่วงปลายเดือนธันวาคม จะมีการจัดงานแข่งขันกีฬาพ่อบ้านแม่บ้านต้านยาเสพติด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากแต่ละหมู่บ้านในการจัดขบวนพาเหรด ขบวนนักกีฬา อย่างสวยงามตระการตาทุก ๆ ปี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ความเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรม การสร้างสมบุญบารมีในกิจการทางศาสนาพุทธนั้น เป็นสิ่งที่ชาวตำบลหนองสูงใต้ ให้ความสำคัญงานบุญงานกุศลใดก็ตามจะได้รับความร่วมมือจากทุกคนเป็นอย่างดี ด้วยความเชื่อว่าหากสร้างสมบุญได้มากก็จะทำให้สบายใจและมั่นใจได้ว่าภพชาติหน้าตนจะมีความสุขยิ่งๆขึ้นไป โดยส่วนใหญ่แล้วประเพณีหรือพิธีกรรมของชาวตำบลหนองสูงใต้ จะเป็นประเพณีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทางการเกษตรและศาสนา ที่เด่นชัดที่สุด คือ ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการทำนา โดยถือปฏิบัติตามประเพณีหรือขนบธรรมเนียมโบราณ เรียกว่า “ฮีต 12" มีดังนี้ เดือนหนึ่ง (เดือนอ้าย) - บุญเข้ากรรม งานบุญเดือนอ้าย พระสงฆ์จะทำพิธีเข้ากรรมหรือที่เรียกว่า เข้าปริวาสกรรม เพื่อชำระมลทินที่ได้ล่วงละเมิดพระวินัย การอยู่กรรมนั้นจะใช้เวลา 6 -9 วัน ในระหว่างนี้ชาวบ้านจะเตรียมอาหารหวานคาวไปถวายพระภิกษุทั้งเช้าและเพล ชาวบ้านที่นำอาหารไปถวายพระภิกษุในระหว่างอยู่กรรมนี้เชื่อว่าจะทำให้ได้บุญกุศลมาก ในตำบลหนองสูงใต้ จะมีงานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่วัดภูอ่างเงิน บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 ทุกปี โดยมีประชาชนในบ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 และหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมงาน เดือนสอง (เดือน) - บุญคูณลาน / บุญคูนข้าว / บุญกุ้มข้าว บุญคูนลานหรือบุญคูนข้าวหรือบุญกุ้มข้าว เป็นพิธีกรรมฉลองหลังจากเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยว จึงต้องการทำบุญโดยนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์ในลานข้าวเพื่อฉลองความอุดมสมบูรณ์ กล่าวขอบคุณแม่โพสพและขอโทษที่ได้เหยียบย่ำพื้นแผ่นดินในระหว่างการทํานา เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้ผลผลิตดีในปีต่อไปด้วย นอกจากนั้น ชาวตำบลหนองสูงใต้ยังได้มีการจัดงานประเพณีวันค้ำคูณผู้ไทย ไหว้เจดีย์หลวงปู่หล้า ผ้าทอมือเมืองหนองสูงขึ้น ทุก ๆ ปี (วันที่ 18-19 มกราคม ของทุกปี) เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระธรรม คำสอนและคุณงามความดีที่หลวงปู่หล้าได้เมตตาต่อพุทธศาสนิกชน หลังจากที่หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ได้มรณภาพเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ศิษยานุศิษย์จึงได้ร่วมกันสร้างเขมปัตตเจดีย์ขึ้นเพื่อให้ลูกหลานได้รำลึกถึงหลวงปู่หล้าและได้นัดหมายกันมาไหว้เจดีย์หลวงปู่หล้าในวันครบรอบมรณภาพ ทุก ๆ ปี จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ และส่วนราชการระดับอำเภอ ได้มาร่วมจัดงานและใช้ชื่อ “งานประเพณีวันค้ำคูณไทย ไหว้เจดีย์หลวงปู่หล้า ผ้าทอมือเมืองหนองสูง ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน เดือนสาม - บุญข้าวจี่ ชาวบ้านจะข้าวหรือปิ้งข้าวเหนียวปั้นชุบไข่มาจากบ้านโดยไม่จำกัดปริมาณ ตามความสะดวกแล้วนํามาสมทบกันที่วัดเพื่อใส่บาตรข้าวและใส่บาตรข้าวเหนียวร่วมกัน นำดอกไม้มาถวายพระ ซึ่งมักเป็นดอกไม้ที่มีอยู่ในบริเวณบ้าน โดยการตักบาตรนั้นจะทำตั้งแต่เวลาประมาณ 7 นาฬิกา หลังจากนั้นจะให้มีการเทศน์หรือหากมีประกาศสำคัญใดๆ ก็จะถือเป็นโอกาสดีในการได้กล่าวต่อชาวบ้าน เพราะจะมากันคับคั่งเต็มศาลาวัด เมื่อเสร็จพิธีแล้วก็มีการแจกจ่ายข้าวนั้นให้แก่ผู้มาร่วมงานทุกคน เดือนสี่ - บุญผะเหวด ตามคติความเชื่อของชาวอีสานที่ว่าหากผู้ใดได้ฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดร ทั้ง 13 กัณฑ์จบภายในวันเดียว จะได้เกิดร่วมชาติภพกับพระศรีอริยเมตไตย บุญผะเหวดนี้จะทำติดต่อกันสามวัน โดย วันแรก เป็นวันจัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งศาลาการเปรียญ วันที่สอง เป็นวันโฮม เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองพระเวสสันดร ชาวบ้านรวมทั้งพระภิกษุสงฆ์จากหมู่บ้านใกล้เคียงจะมาร่วมพิธี มีการจัดขบวนแห่เครื่องไทยทาน ฟังเทศน์และแห่พระเวส สมมติเป็นการแห่พระเวสสันดรเข้าสู่เมือง เมื่อถึงเวลาค่ำจะมีเทศน์ที่แสดงที่มาของประเพณี บุญผะเหวด วันที่สาม เป็นงานบุญพิธี มีการเทศน์พระเวสสันดรชาดก ชาวบ้านจะร่วมกันตักบาตร พิธีจะมีไปจนค่ำ ชาวบ้านจะแห่แหน ฟ้อนรำตั้งขบวนเรียงราย น่ากัณฑ์เทศน์ กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน มาถวายพระพระสงฆ์จะเทศน์เรื่องเวสสันดรชาดกจนจบ และเทศน์อานิสงส์อีกกัณฑ์หนึ่ง จึงเสร็จพิธี เดือนห้า - บุญสงกรานต์ / บุญสรงน้ำ / บุญฮดสรง จะจัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย พระสงฆ์จะนำพระพุทธรูปออกจากโบสถ์มาไว้บริเวณที่เหมาะสม เช่น หน้าโบสถ์ และจัดหาขันเงินหรือขันโลหะใบใหญ่ใส่น้ำ ดอกไม้ น้ำอบน้ำปรุง และขันเงินใบเล็กๆ เตรียมไว้ให้ญาติโยมมาตั้งน้ำสรงพระพุทธรูปนั้น หรือชาวบ้านอาจจะเตรียมน้ำอบน้ำปรุงมาเองด้วยก็ได้ จากนั้นก็ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป หรือสรงน้ำตามโอกาสสะดวกในช่วงกลางวัน ระหว่างนี้ชาวบ้านอาจจะพากันเล่นดนตรีเพื่อความสนุกสนาน ลูกหลานจะทำการไปเยี่ยมและรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่จากนั้นจึงเล่นสาดน้ำกัน โดยมากในวันสงกรานต์นี้จะมีการทำบุญใส่บาตรในตอนเช้าด้วยเพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประสบแต่ความสุขความเจริญ ความก้าวหน้า พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหลาย หากผู้ใดที่ประสบความทุกข์ยากประการใดอยู่ก็จะขอพรให้หลุดพ้นจากความทุกข์นั้นและมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น นอกจากนี้ ชาวบ้านแวง หมู่ที่ 3,6,8 ยังมีประเพณีแห่พระพุทธศิลาลักษณ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวบ้านแวง ตำบลหนองสูงใต้ หน้าตักกว้าง 12 นิ้ว สูง 22 นิ้ว ประดิษฐาน ณ วัดโสมนัสสถาน บ้านแวง ซึ่งได้ถูกค้นพบประมาณ พ.ศ.2460 และชาวบ้านแวงได้กําหนดให้มีการแห่พระพุทธศิลาลักษณ์ขึ้นในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ของทุกปี เดือนหก - บุญบั้งไฟ ในห้วงเดือนหกประชาชนจะมีการเสี่ยงทาย งไฟเพื่อทราบสภาวะน้ำเพื่อการเกษตรประจําปี เป็นการบูชาขอให้พญาแถบบันดาลฝนให้ตกลงมา และเพื่อเตรียมตัวในการทําเกษตรให้สอดคล้องกับผลการเสี่ยงทาย สำหรับในเขตตำบลหนองสูงใต้ ไม่มีพยานหลักฐานใด ปรากฏว่าเคยมีบุญบั้งไฟ ประชาชนส่วนใหญ่จะไปร่วมงานบุญบั้งไฟ ตำบลใกล้เคียงจัดขึ้น เช่น ตำบลบ้านเป้า เดือนเจ็ด - บุญชาฮะ (ชำระ) บุญซำฮะหรือชำระ เกิดตามความเชื่อที่ว่าเมื่อถึงเดือนเจ็ดต้องทำบุญชำระจิตใจให้สะอาดและเพื่อปัดเป่ารังควาญสิ่งไม่เป็นมงคลออกจากหมู่บ้าน ในวันงานชาวบ้านจะน่าภัตตาหารมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และร่วมกันฟังเทศน์ และมีการเซ่นไหว้ศาลหลักบ้าน เพื่อขอความคุ้มครองให้พ้นจากภัยพิบัติและช่วยขับไล่สิ่งอัปมงคลออกไปจากหมู่บ้าน ให้บ้านเกิดความเป็นสิริมงคลและร่มเย็นเป็นสุขดี สำหรับในปัจจุบันหมู่บ้านต่างๆในตำบลหนองสูงใต้ ประเพณีนี้ไม่ค่อยมีให้พบเห็น เดือนแปด - บุญเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาเป็นพิธีกรรมของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่ต้องจําพรรษาที่วัด ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมทําคุณงามความดีเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์อีกทางหนึ่งด้วย วันเข้าพรรษาจะเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เรียกว่า ครบไตรมาส คือ 3 เดือน เป็นการเข้าพรรษาต้น ส่วนการเข้าพรรษาหลังเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 เดือน 9 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ขนมที่นิยม เพื่อนำมาใส่บาตร ได้แก่ ขนมเทียน และข้าวต้มมัด พร้อมด้วยสิ่งของที่ที่นิยมเตรียมมาใส่บาตรด้วยส่วนใหญ่ คือ ข้าวของเครื่องใช้ที่ผู้ทำบุญพิจารณาว่าจําเป็นสําหรับการจําพรรษา เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน รองเท้า ไฟฉาย ยาสามัญประจําบ้าน ผ้าไตรจีวร ผ้าอาบน้ำฝน ผ้าขนหนู ขันน้ำ ธูป 1 ห่อ และเทียนพรรษา 1 คู่ เป็นต้น สำหรับเทียนทำบุญวันเข้าพรรษานั้นถวายเพื่อจุดบูชาพระตลอด 3 เดือน เมื่อแห่เทียนมาถึงวัด ชาวบ้านจะรับศีลรับพรจากพระสงฆ์และฟังธรรม ตอนจะเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ มีความเชื่อว่าการทำบุญในช่วงเข้าพรรษานั้นส่งผลบุญมาก ได้ผลเร็ว เพราะพระสามารถใช้สิ่งของทีถวายได้เลยและหากมิได้มีความเร่งรีบมากแล้วชาวบ้านก็มักจะทําการเตรียมข้าวของที่จะถวายพระเองหรืออาจมีการซื้อของที่จัดไว้จำหน่ายสำเร็จรูปแล้วมาเสริมด้วยเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ร่วมกับชาวตำบลหนองสูงใต้ ได้เริ่มจัดขบวนแห่เทียนพรรษาขึ้นและทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เดือนเก้า - บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวประดับดิน คือ บุญที่ทำในวันแรมสิบสีค่ำ เดือนเก้า (ประมาณเดือนสิงหาคม) เป็นการนําข้าวปลาอาหารคาวหวาน ผลไม้ หมาก พลู บุหรี่ อย่างละเล็กอย่างละน้อย แล้วห่อด้วยใบตองทําเป็นห่อเล็กๆ นำไปวางตามโคนต้นไม้ใหญ่ พื้นดิน พุ่มไม้ บนรั้วกำแพงวัด รอบๆ เจดีย์หรือโบสถ์ เรียกว่า การยายห่อข้าวน้อย (ยาย เป็นคำกริยา แปลว่า วางกระจายเป็นระยะๆ) เป็นการทำบุญที่ชาวบ้านจัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว เนื่องจากมีความเชื่อถือสืบต่อกันมาแต่โบราณกาลแล้วว่า กลางคืนของเดือนเก้าดับ (วันแรม 14 ค่ำ เดือน 9) เป็นวันที่ประตูนรกเปิด ผีออกมาเยี่ยมญาติในโลกมนุษย์ได้ในคืนนี้คืนเดียวเท่านั้นในรอบปี ถือว่าเป็นงานบุญที่ญาติพี่น้องจะได้พบปะเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน ด้วยการตระเตรียมและประกอบอาหารคาวหวานเพื่ออุทิศให้กับบิดามารดาหรือญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้ว โดยอาหารคาวหวานดังกล่าวจะห่อใส่ใบตองความกว้างขนาดเท่าฝ่ามือ ส่วนความยาวนั้นให้ยาวสุดซีกของใบตอง โดยอาหารคาวมักเป็นข้าวเหนียวไก่ ปลา แจ๋ว หรืออื่นๆ ที่เห็นว่าผู้ล่วงลับจะชอบ ส่วนอาหารหวานมักเป็นข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มคลุกน้ำตาลและมะพร้าว หรือข้าวต้มข้าวโพด แล้วแต่ความชอบ อาจจะมีผลไม้ เช่น กล้วย มะละกอ เป็นต้น และหมากหนึ่งคําบุหรี่หนึ่งมวน เมี่ยงหนึ่ง หลังจากนั้นนำใบตองมาห่อเข้ากันแล้วใช้ไม้กลัดหัวท้ายและตรงกลางก็จะได้ห่อข้าวน้อยที่มีลักษณะยาวๆ ส่วนหมากพลนั้น ใช้หมากหนึ่งคำ บุหรี่หนึ่งมวน เมี่ยงหนึ่งคำ สีเสียด แก่นคูน นำมาห่อใบตองเข้าด้วยกันแล้วไม้กลัดหัวท้าย ก็จะได้ห่อหมาก พลู หลังจากนั้นนำทั้ง 2 ต่อมาผูกกันเป็นคู่ แล้วนำไปมัดรวมเป็นพวง 1 พวง จะใส่ห่อหมากและห่อพลูจํานวน 9 ห่อ ต่อ 1 พวง เมื่อวางข้าวน้อยตามบริเวณต่างๆ ที่เหมาะสมภายในวัดแล้ว ลูกหลานก็จะร้องเรียกวิญญาณผู้ล่วงลับที่ตนทำบุญให้พอฟังได้ยิน จากนั้นพระสงฆ์จะแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องอานิสงส์ของบุญข้าวประดับดินให้ฟัง ต่อจากนั้นชาวบ้านจะนำปัจจัยไทยทานถวายแด่พระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์ให้พรเสร็จชาวบ้านที่มาทำบุญก็จะกรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทุกๆ คน จากนั้นเมื่อกะประมาณว่าวิญญาณผู้ล่วงลับได้มารับประทานอาหารที่วางไว้ให้แล้ว ผู้ทำบุญก็เก็บข้าวน้อยนั้นกลับบ้าน อาจจะนำไปวางไว้ที่นาหรือบ้านในบริเวณที่เหมาะสมก็ได้ เดือนสิบ - บุญข้าวสาก บุญข้าวสากเป็นประเพณีในวันขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งชาวบ้านจะจัดเตรียมสํารับอาหาร ซึ่งบรรจุข้าวเหนียว อาหารแห้ง เช่น ปลาย่าง เนื้อย่าง แจ่วหรือน้ำพริกปลาร้า และห่อข้าวเล็กๆ อีกห่อหนึ่งสำหรับอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับและนำไปทำบุญที่วัด โดยจะเขียนชื่อเจ้าของสํารับอาหารและเครื่องไทยทานใส่ไว้ในบาตรเพื่อให้พระในวัดจับสลาก หากภิกษุรูปใดจับสลากได้ชื่อผู้ใดก็จะได้รับอาหาร พร้อมเครื่องไทยทานของเจ้าภาพนั้นๆ เดือนสิบเอ็ด-บุญออกพรรษา บุญออกพรรษาในเดือนสิบเอ็ด เป็นโอกาสที่พระภิกษุสงฆ์จะแสดงอาบัติและว่ากล่าวตักเดือนกัน ชาวบ้านจะจัดประเพณีตักบาตรเทโว นางพื้นที่จะมีประเพณีการกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส) ซึ่งเป็นประเพณีที่สร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน โดยชาวบ้านจะร่วมกันนําเอาวัสดุข้าวของต่าง ๆ มาร่วมทำบุญได้แก่ น้ำนมโคสด (ปัจจุบันใช้นมข้นหวานแทน) น้ำผึ้ง น้ำอ้อย ชะเอมเทศ นาดาลกรวด น้ำตาลหม้อ ข้าวตอกข้าวเม่า ธัญพืชต่างๆ ผลไม้สด ผลไม้แห้ง เป็นต้น ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสมเท่าที่จะหาได้หรือปรับปรุงให้มีรสชาติ หอมหวาน อร่อย ตามความต้องการของผู้กวนในแต่ละหมู่บ้าน เมื่อเสร็จและถวายเป็นพุทธบูชาแบ่งปันกันไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล ข้าวทิพย์มธุปายาสนี้เชื่อกันว่า เมื่อทำครบถ้วนตามพิธีแล้ว จะเป็นสิริมงคลแด่ผู้ทำและผู้บริโภค สมควรจะเซ่นสรวงเทพารักษ์ ผู้ที่ได้บริโภคข้าวทิพย์แล้ว จะประสบโชคลาภต่างๆ นานา ปราศจากโรคาพยาธิ ภัยพิบัติ ประสบสิ่งที่เป็นมงคล พิธีกวนข้าวทิพย์ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในหมู่ของชาวพุทธทั่วไป เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์ในวันขึ้น 14 ค่ำแล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ 1 วัน โดยถือว่ามีผลานิสงส์มาก ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงพร้อมใจกันกวนข้าวทิพย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เทิดทูนพระเกียรติคุณด้วยความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ซึ่งในตำบลหนองสูงใต้ยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าเคยมีการกวนข้าวทิพย์ มีแต่การไปร่วมทำบุญที่วัดในเช้าวันออกพรรษา เดือนสิบสอง - บุญกฐิน บุญกฐินนี้มีกำหนดให้ทำได้เฉพาะในช่วงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึง 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปีเป็นงานบุญใหญ่ที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ โดยเชื่อว่าผู้ใดได้ทําบุญกฐินจะไม่ตกนรกและจะได้รับผลบุญที่ทำในชาตินี้ไว้เก็บกินในชาติหน้า ช่วงใกล้เคียงกันจะมีการจัดประเพณีลอยกระทง โดยงานประเพณีลอยกระทงของตำบลหนองสูงใต้จะจัดขึ้นที่บริเวณหนองแวง หมู่ที่ 3 และช่วงปลายเดือนธันวาคม จะมีการจัดงานแข่งขันกีฬาพ่อบ้านแม่บ้านต้านยาเสพติด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากแต่ละหมู่บ้านในการจัดขบวนพาเหรด ขบวนนักกีฬา อย่างสวยงามตระการตาทุก ๆ ปี ../add_file/ ความเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรม การสร้างสมบุญบารมีในกิจการทางศาสนาพุทธนั้น เป็นสิ่งที่ชาวตำบลหนองสูงใต้ ให้ความสำคัญงานบุญงานกุศลใดก็ตามจะได้รับความร่วมมือจากทุกคนเป็นอย่างดี ด้วยความเชื่อว่าหากสร้างสมบุญได้มากก็จะทำให้สบายใจและมั่นใจได้ว่าภพชาติหน้าตนจะมีความสุขยิ่งๆขึ้นไป โดยส่วนใหญ่แล้วประเพณีหรือพิธีกรรมของชาวตำบลหนองสูงใต้ จะเป็นประเพณีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทางการเกษตรและศาสนา ที่เด่นชัดที่สุด คือ ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการทำนา โดยถือปฏิบัติตามประเพณีหรือขนบธรรมเนียมโบราณ เรียกว่า “ฮีต 12" มีดังนี้ เดือนหนึ่ง (เดือนอ้าย) - บุญเข้ากรรม งานบุญเดือนอ้าย พระสงฆ์จะทำพิธีเข้ากรรมหรือที่เรียกว่า เข้าปริวาสกรรม เพื่อชำระมลทินที่ได้ล่วงละเมิดพระวินัย การอยู่กรรมนั้นจะใช้เวลา 6 -9 วัน ในระหว่างนี้ชาวบ้านจะเตรียมอาหารหวานคาวไปถวายพระภิกษุทั้งเช้าและเพล ชาวบ้านที่นำอาหารไปถวายพระภิกษุในระหว่างอยู่กรรมนี้เชื่อว่าจะทำให้ได้บุญกุศลมาก ในตำบลหนองสูงใต้ จะมีงานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่วัดภูอ่างเงิน บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 ทุกปี โดยมีประชาชนในบ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 และหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมงาน เดือนสอง (เดือน) - บุญคูณลาน / บุญคูนข้าว / บุญกุ้มข้าว บุญคูนลานหรือบุญคูนข้าวหรือบุญกุ้มข้าว เป็นพิธีกรรมฉลองหลังจากเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยว จึงต้องการทำบุญโดยนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์ในลานข้าวเพื่อฉลองความอุดมสมบูรณ์ กล่าวขอบคุณแม่โพสพและขอโทษที่ได้เหยียบย่ำพื้นแผ่นดินในระหว่างการทํานา เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้ผลผลิตดีในปีต่อไปด้วย นอกจากนั้น ชาวตำบลหนองสูงใต้ยังได้มีการจัดงานประเพณีวันค้ำคูณผู้ไทย ไหว้เจดีย์หลวงปู่หล้า ผ้าทอมือเมืองหนองสูงขึ้น ทุก ๆ ปี (วันที่ 18-19 มกราคม ของทุกปี) เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระธรรม คำสอนและคุณงามความดีที่หลวงปู่หล้าได้เมตตาต่อพุทธศาสนิกชน หลังจากที่หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ได้มรณภาพเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ศิษยานุศิษย์จึงได้ร่วมกันสร้างเขมปัตตเจดีย์ขึ้นเพื่อให้ลูกหลานได้รำลึกถึงหลวงปู่หล้าและได้นัดหมายกันมาไหว้เจดีย์หลวงปู่หล้าในวันครบรอบมรณภาพ ทุก ๆ ปี จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ และส่วนราชการระดับอำเภอ ได้มาร่วมจัดงานและใช้ชื่อ “งานประเพณีวันค้ำคูณไทย ไหว้เจดีย์หลวงปู่หล้า ผ้าทอมือเมืองหนองสูง ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน เดือนสาม - บุญข้าวจี่ ชาวบ้านจะข้าวหรือปิ้งข้าวเหนียวปั้นชุบไข่มาจากบ้านโดยไม่จำกัดปริมาณ ตามความสะดวกแล้วนํามาสมทบกันที่วัดเพื่อใส่บาตรข้าวและใส่บาตรข้าวเหนียวร่วมกัน นำดอกไม้มาถวายพระ ซึ่งมักเป็นดอกไม้ที่มีอยู่ในบริเวณบ้าน โดยการตักบาตรนั้นจะทำตั้งแต่เวลาประมาณ 7 นาฬิกา หลังจากนั้นจะให้มีการเทศน์หรือหากมีประกาศสำคัญใดๆ ก็จะถือเป็นโอกาสดีในการได้กล่าวต่อชาวบ้าน เพราะจะมากันคับคั่งเต็มศาลาวัด เมื่อเสร็จพิธีแล้วก็มีการแจกจ่ายข้าวนั้นให้แก่ผู้มาร่วมงานทุกคน เดือนสี่ - บุญผะเหวด ตามคติความเชื่อของชาวอีสานที่ว่าหากผู้ใดได้ฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดร ทั้ง 13 กัณฑ์จบภายในวันเดียว จะได้เกิดร่วมชาติภพกับพระศรีอริยเมตไตย บุญผะเหวดนี้จะทำติดต่อกันสามวัน โดย วันแรก เป็นวันจัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งศาลาการเปรียญ วันที่สอง เป็นวันโฮม เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองพระเวสสันดร ชาวบ้านรวมทั้งพระภิกษุสงฆ์จากหมู่บ้านใกล้เคียงจะมาร่วมพิธี มีการจัดขบวนแห่เครื่องไทยทาน ฟังเทศน์และแห่พระเวส สมมติเป็นการแห่พระเวสสันดรเข้าสู่เมือง เมื่อถึงเวลาค่ำจะมีเทศน์ที่แสดงที่มาของประเพณี บุญผะเหวด วันที่สาม เป็นงานบุญพิธี มีการเทศน์พระเวสสันดรชาดก ชาวบ้านจะร่วมกันตักบาตร พิธีจะมีไปจนค่ำ ชาวบ้านจะแห่แหน ฟ้อนรำตั้งขบวนเรียงราย น่ากัณฑ์เทศน์ กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน มาถวายพระพระสงฆ์จะเทศน์เรื่องเวสสันดรชาดกจนจบ และเทศน์อานิสงส์อีกกัณฑ์หนึ่ง จึงเสร็จพิธี เดือนห้า - บุญสงกรานต์ / บุญสรงน้ำ / บุญฮดสรง จะจัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย พระสงฆ์จะนำพระพุทธรูปออกจากโบสถ์มาไว้บริเวณที่เหมาะสม เช่น หน้าโบสถ์ และจัดหาขันเงินหรือขันโลหะใบใหญ่ใส่น้ำ ดอกไม้ น้ำอบน้ำปรุง และขันเงินใบเล็กๆ เตรียมไว้ให้ญาติโยมมาตั้งน้ำสรงพระพุทธรูปนั้น หรือชาวบ้านอาจจะเตรียมน้ำอบน้ำปรุงมาเองด้วยก็ได้ จากนั้นก็ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป หรือสรงน้ำตามโอกาสสะดวกในช่วงกลางวัน ระหว่างนี้ชาวบ้านอาจจะพากันเล่นดนตรีเพื่อความสนุกสนาน ลูกหลานจะทำการไปเยี่ยมและรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่จากนั้นจึงเล่นสาดน้ำกัน โดยมากในวันสงกรานต์นี้จะมีการทำบุญใส่บาตรในตอนเช้าด้วยเพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประสบแต่ความสุขความเจริญ ความก้าวหน้า พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหลาย หากผู้ใดที่ประสบความทุกข์ยากประการใดอยู่ก็จะขอพรให้หลุดพ้นจากความทุกข์นั้นและมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น นอกจากนี้ ชาวบ้านแวง หมู่ที่ 3,6,8 ยังมีประเพณีแห่พระพุทธศิลาลักษณ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวบ้านแวง ตำบลหนองสูงใต้ หน้าตักกว้าง 12 นิ้ว สูง 22 นิ้ว ประดิษฐาน ณ วัดโสมนัสสถาน บ้านแวง ซึ่งได้ถูกค้นพบประมาณ พ.ศ.2460 และชาวบ้านแวงได้กําหนดให้มีการแห่พระพุทธศิลาลักษณ์ขึ้นในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ของทุกปี เดือนหก - บุญบั้งไฟ ในห้วงเดือนหกประชาชนจะมีการเสี่ยงทาย งไฟเพื่อทราบสภาวะน้ำเพื่อการเกษตรประจําปี เป็นการบูชาขอให้พญาแถบบันดาลฝนให้ตกลงมา และเพื่อเตรียมตัวในการทําเกษตรให้สอดคล้องกับผลการเสี่ยงทาย สำหรับในเขตตำบลหนองสูงใต้ ไม่มีพยานหลักฐานใด ปรากฏว่าเคยมีบุญบั้งไฟ ประชาชนส่วนใหญ่จะไปร่วมงานบุญบั้งไฟ ตำบลใกล้เคียงจัดขึ้น เช่น ตำบลบ้านเป้า เดือนเจ็ด - บุญชาฮะ (ชำระ) บุญซำฮะหรือชำระ เกิดตามความเชื่อที่ว่าเมื่อถึงเดือนเจ็ดต้องทำบุญชำระจิตใจให้สะอาดและเพื่อปัดเป่ารังควาญสิ่งไม่เป็นมงคลออกจากหมู่บ้าน ในวันงานชาวบ้านจะน่าภัตตาหารมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และร่วมกันฟังเทศน์ และมีการเซ่นไหว้ศาลหลักบ้าน เพื่อขอความคุ้มครองให้พ้นจากภัยพิบัติและช่วยขับไล่สิ่งอัปมงคลออกไปจากหมู่บ้าน ให้บ้านเกิดความเป็นสิริมงคลและร่มเย็นเป็นสุขดี สำหรับในปัจจุบันหมู่บ้านต่างๆในตำบลหนองสูงใต้ ประเพณีนี้ไม่ค่อยมีให้พบเห็น เดือนแปด - บุญเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาเป็นพิธีกรรมของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่ต้องจําพรรษาที่วัด ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมทําคุณงามความดีเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์อีกทางหนึ่งด้วย วันเข้าพรรษาจะเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เรียกว่า ครบไตรมาส คือ 3 เดือน เป็นการเข้าพรรษาต้น ส่วนการเข้าพรรษาหลังเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 เดือน 9 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ขนมที่นิยม เพื่อนำมาใส่บาตร ได้แก่ ขนมเทียน และข้าวต้มมัด พร้อมด้วยสิ่งของที่ที่นิยมเตรียมมาใส่บาตรด้วยส่วนใหญ่ คือ ข้าวของเครื่องใช้ที่ผู้ทำบุญพิจารณาว่าจําเป็นสําหรับการจําพรรษา เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน รองเท้า ไฟฉาย ยาสามัญประจําบ้าน ผ้าไตรจีวร ผ้าอาบน้ำฝน ผ้าขนหนู ขันน้ำ ธูป 1 ห่อ และเทียนพรรษา 1 คู่ เป็นต้น สำหรับเทียนทำบุญวันเข้าพรรษานั้นถวายเพื่อจุดบูชาพระตลอด 3 เดือน เมื่อแห่เทียนมาถึงวัด ชาวบ้านจะรับศีลรับพรจากพระสงฆ์และฟังธรรม ตอนจะเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ มีความเชื่อว่าการทำบุญในช่วงเข้าพรรษานั้นส่งผลบุญมาก ได้ผลเร็ว เพราะพระสามารถใช้สิ่งของทีถวายได้เลยและหากมิได้มีความเร่งรีบมากแล้วชาวบ้านก็มักจะทําการเตรียมข้าวของที่จะถวายพระเองหรืออาจมีการซื้อของที่จัดไว้จำหน่ายสำเร็จรูปแล้วมาเสริมด้วยเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ร่วมกับชาวตำบลหนองสูงใต้ ได้เริ่มจัดขบวนแห่เทียนพรรษาขึ้นและทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เดือนเก้า - บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวประดับดิน คือ บุญที่ทำในวันแรมสิบสีค่ำ เดือนเก้า (ประมาณเดือนสิงหาคม) เป็นการนําข้าวปลาอาหารคาวหวาน ผลไม้ หมาก พลู บุหรี่ อย่างละเล็กอย่างละน้อย แล้วห่อด้วยใบตองทําเป็นห่อเล็กๆ นำไปวางตามโคนต้นไม้ใหญ่ พื้นดิน พุ่มไม้ บนรั้วกำแพงวัด รอบๆ เจดีย์หรือโบสถ์ เรียกว่า การยายห่อข้าวน้อย (ยาย เป็นคำกริยา แปลว่า วางกระจายเป็นระยะๆ) เป็นการทำบุญที่ชาวบ้านจัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว เนื่องจากมีความเชื่อถือสืบต่อกันมาแต่โบราณกาลแล้วว่า กลางคืนของเดือนเก้าดับ (วันแรม 14 ค่ำ เดือน 9) เป็นวันที่ประตูนรกเปิด ผีออกมาเยี่ยมญาติในโลกมนุษย์ได้ในคืนนี้คืนเดียวเท่านั้นในรอบปี ถือว่าเป็นงานบุญที่ญาติพี่น้องจะได้พบปะเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน ด้วยการตระเตรียมและประกอบอาหารคาวหวานเพื่ออุทิศให้กับบิดามารดาหรือญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้ว โดยอาหารคาวหวานดังกล่าวจะห่อใส่ใบตองความกว้างขนาดเท่าฝ่ามือ ส่วนความยาวนั้นให้ยาวสุดซีกของใบตอง โดยอาหารคาวมักเป็นข้าวเหนียวไก่ ปลา แจ๋ว หรืออื่นๆ ที่เห็นว่าผู้ล่วงลับจะชอบ ส่วนอาหารหวานมักเป็นข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มคลุกน้ำตาลและมะพร้าว หรือข้าวต้มข้าวโพด แล้วแต่ความชอบ อาจจะมีผลไม้ เช่น กล้วย มะละกอ เป็นต้น และหมากหนึ่งคําบุหรี่หนึ่งมวน เมี่ยงหนึ่ง หลังจากนั้นนำใบตองมาห่อเข้ากันแล้วใช้ไม้กลัดหัวท้ายและตรงกลางก็จะได้ห่อข้าวน้อยที่มีลักษณะยาวๆ ส่วนหมากพลนั้น ใช้หมากหนึ่งคำ บุหรี่หนึ่งมวน เมี่ยงหนึ่งคำ สีเสียด แก่นคูน นำมาห่อใบตองเข้าด้วยกันแล้วไม้กลัดหัวท้าย ก็จะได้ห่อหมาก พลู หลังจากนั้นนำทั้ง 2 ต่อมาผูกกันเป็นคู่ แล้วนำไปมัดรวมเป็นพวง 1 พวง จะใส่ห่อหมากและห่อพลูจํานวน 9 ห่อ ต่อ 1 พวง เมื่อวางข้าวน้อยตามบริเวณต่างๆ ที่เหมาะสมภายในวัดแล้ว ลูกหลานก็จะร้องเรียกวิญญาณผู้ล่วงลับที่ตนทำบุญให้พอฟังได้ยิน จากนั้นพระสงฆ์จะแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องอานิสงส์ของบุญข้าวประดับดินให้ฟัง ต่อจากนั้นชาวบ้านจะนำปัจจัยไทยทานถวายแด่พระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์ให้พรเสร็จชาวบ้านที่มาทำบุญก็จะกรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทุกๆ คน จากนั้นเมื่อกะประมาณว่าวิญญาณผู้ล่วงลับได้มารับประทานอาหารที่วางไว้ให้แล้ว ผู้ทำบุญก็เก็บข้าวน้อยนั้นกลับบ้าน อาจจะนำไปวางไว้ที่นาหรือบ้านในบริเวณที่เหมาะสมก็ได้ เดือนสิบ - บุญข้าวสาก บุญข้าวสากเป็นประเพณีในวันขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งชาวบ้านจะจัดเตรียมสํารับอาหาร ซึ่งบรรจุข้าวเหนียว อาหารแห้ง เช่น ปลาย่าง เนื้อย่าง แจ่วหรือน้ำพริกปลาร้า และห่อข้าวเล็กๆ อีกห่อหนึ่งสำหรับอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับและนำไปทำบุญที่วัด โดยจะเขียนชื่อเจ้าของสํารับอาหารและเครื่องไทยทานใส่ไว้ในบาตรเพื่อให้พระในวัดจับสลาก หากภิกษุรูปใดจับสลากได้ชื่อผู้ใดก็จะได้รับอาหาร พร้อมเครื่องไทยทานของเจ้าภาพนั้นๆ เดือนสิบเอ็ด-บุญออกพรรษา บุญออกพรรษาในเดือนสิบเอ็ด เป็นโอกาสที่พระภิกษุสงฆ์จะแสดงอาบัติและว่ากล่าวตักเดือนกัน ชาวบ้านจะจัดประเพณีตักบาตรเทโว นางพื้นที่จะมีประเพณีการกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส) ซึ่งเป็นประเพณีที่สร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน โดยชาวบ้านจะร่วมกันนําเอาวัสดุข้าวของต่าง ๆ มาร่วมทำบุญได้แก่ น้ำนมโคสด (ปัจจุบันใช้นมข้นหวานแทน) น้ำผึ้ง น้ำอ้อย ชะเอมเทศ นาดาลกรวด น้ำตาลหม้อ ข้าวตอกข้าวเม่า ธัญพืชต่างๆ ผลไม้สด ผลไม้แห้ง เป็นต้น ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสมเท่าที่จะหาได้หรือปรับปรุงให้มีรสชาติ หอมหวาน อร่อย ตามความต้องการของผู้กวนในแต่ละหมู่บ้าน เมื่อเสร็จและถวายเป็นพุทธบูชาแบ่งปันกันไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล ข้าวทิพย์มธุปายาสนี้เชื่อกันว่า เมื่อทำครบถ้วนตามพิธีแล้ว จะเป็นสิริมงคลแด่ผู้ทำและผู้บริโภค สมควรจะเซ่นสรวงเทพารักษ์ ผู้ที่ได้บริโภคข้าวทิพย์แล้ว จะประสบโชคลาภต่างๆ นานา ปราศจากโรคาพยาธิ ภัยพิบัติ ประสบสิ่งที่เป็นมงคล พิธีกวนข้าวทิพย์ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในหมู่ของชาวพุทธทั่วไป เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์ในวันขึ้น 14 ค่ำแล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ 1 วัน โดยถือว่ามีผลานิสงส์มาก ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงพร้อมใจกันกวนข้าวทิพย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เทิดทูนพระเกียรติคุณด้วยความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ซึ่งในตำบลหนองสูงใต้ยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าเคยมีการกวนข้าวทิพย์ มีแต่การไปร่วมทำบุญที่วัดในเช้าวันออกพรรษา เดือนสิบสอง - บุญกฐิน บุญกฐินนี้มีกำหนดให้ทำได้เฉพาะในช่วงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึง 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปีเป็นงานบุญใหญ่ที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ โดยเชื่อว่าผู้ใดได้ทําบุญกฐินจะไม่ตกนรกและจะได้รับผลบุญที่ทำในชาตินี้ไว้เก็บกินในชาติหน้า ช่วงใกล้เคียงกันจะมีการจัดประเพณีลอยกระทง โดยงานประเพณีลอยกระทงของตำบลหนองสูงใต้จะจัดขึ้นที่บริเวณหนองแวง หมู่ที่ 3 และช่วงปลายเดือนธันวาคม จะมีการจัดงานแข่งขันกีฬาพ่อบ้านแม่บ้านต้านยาเสพติด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากแต่ละหมู่บ้านในการจัดขบวนพาเหรด ขบวนนักกีฬา อย่างสวยงามตระการตาทุก ๆ ปี
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : b2qvreSSat24158.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UNU4KqLMon100242.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LyS4VflMon25111.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RCmIuNXMon25332.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5Rq8AU6Mon25431.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SAMivDbMon25806.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : up27uNXMon34049.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bbankjAWed93818.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i7CFaKuWed94108.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Pdi7lPAMon24547.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : r3SZfkOWed101142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : X7avl2LWed101328.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1pVhrNRFri95215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : U6JytkHWed94854.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LbWRjFFWed25207.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : x5xNOPHThu102511.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a9IKxl6Thu103033.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : opEOynzTue105811.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำเครื่องจักรสานใช้สำหรับในครัวเรือน การถักไม้กวาดจากดอกเขม การทอผ้า พิธีเหยา ฯ ภาษาถิ่น ภาษาภูไทย ร้อยละ 80 และภาษาลาว ร้อยละ 20 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำเครื่องจักรสานใช้สำหรับในครัวเรือน การถักไม้กวาดจากดอกเขม การทอผ้า พิธีเหยา ฯ ภาษาถิ่น ภาษาภูไทย ร้อยละ 80 และภาษาลาว ร้อยละ 20../add_file/ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำเครื่องจักรสานใช้สำหรับในครัวเรือน การถักไม้กวาดจากดอกเขม การทอผ้า พิธีเหยา ฯ ภาษาถิ่น ภาษาภูไทย ร้อยละ 80 และภาษาลาว ร้อยละ 20
ชื่อไฟล์ : kORAPheTue110029.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3IhM3CYTue111323.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rKgay4gTue111411.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8rIk9pJTue111431.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7oBM8yTTue111541.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IirdRb1Tue111636.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : V0K10VxTue111659.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eFYE9NITue111746.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1gtkUpLTue111804.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hcGJ0xrTue111923.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wgGOBWHTue112026.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gK7IL96Tue112109.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MSVLTmZTue112209.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iTr0PbZTue112301.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : C5kk5zFTue112353.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rDBHZIqTue112443.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7T77cwYTue112527.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BjwbIcvTue112607.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TPFDmk0Tue112704.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QrnG5DuTue112743.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2kd7qV8Tue112828.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : q4egcOtTue114842.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tL2JrKlTue114950.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : x3nYm6aTue12133.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qRJpP9ZTue12213.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OPROOaKTue12253.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RwriGedTue12331.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wdfk2e7Tue12401.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8wqcqPkTue12433.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YusCsunTue12512.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : S8twlhOFri91032.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DL9Dqj0Tue12749.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cYM9ZdLTue12848.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4xBGRY2Fri91124.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : J3nVuhwTue14611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VvHMcSaTue14659.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cm6eUPyTue14733.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zNxmL70Tue14807.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดา คนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ)หรือนิติบุคคลทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาที่ประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการค้าอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ผู้ประกอบกิจการค้าดังต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ ๑)การทำโรงสีข้าว และการทำโรงเรื่อยที่ใช้เครื่องจักร ๒)การขายสินค้าอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ๓)นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้า ๔)การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมและขายสินค้าที่ผลิตได้ ๕)การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับจำนำและการทำโรงแรม ๖)ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิตแผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ๗)ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ๘)การซื้อขายสินค้าหรือการบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การบริการอินเทอร์เน็ต การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ๙)การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต ๑๐)การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ ๑๑)การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ ๑๒)การให้บริการตู้เพลง ๑๓)โรงงานแปรสภาพ แสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง กิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ มีกิจการบางอย่างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ ๑)การค้าเร่ การค้าแผงลอย ๒)กิจการเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล ๓)กิจการนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือกฤษฏีกาจัดตั้งขึ้น ๔)กิจการขิงกระทรวง ทบวง กรม ๕)กิจการของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ ๖)พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ (๑)บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียน ที่เป็นนิติบุคคลตามประมาลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท และได้ยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทไว้แล้วต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ยกเว้นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ที่ประกอบกิจการต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย ๑)ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิตแผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ๒)ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ๓)ซื้อขายสินค้าหรือการบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การบริการอินเทอร์เน็ต การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ๔)การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต ๕)การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ ๖)การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ ๗)การให้บริการตู้เพลง (๒)พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.๑๔๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕ สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์ ๑)ผู้ประกอบกิจการค้าที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตที่สำนักงานแห่งใหญ่ของกิจการค้าที่ตั้งอยู่ ๒)ผู้ประกอบกิจการค้าที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ยื่นจดทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จะสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ณ เทศบาล หรือ อบต. ที่กิจการค้าของตนเองตั้งอยู่ กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ ผู้ประกอบกิจการค้าต้องยื่นจดทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการค้า หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน หรือวันเลิกประกอบกิจการค้า file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดา คนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ)หรือนิติบุคคลทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาที่ประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการค้าอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ผู้ประกอบกิจการค้าดังต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ ๑)การทำโรงสีข้าว และการทำโรงเรื่อยที่ใช้เครื่องจักร ๒)การขายสินค้าอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ๓)นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้า ๔)การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมและขายสินค้าที่ผลิตได้ ๕)การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับจำนำและการทำโรงแรม ๖)ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิตแผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ๗)ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ๘)การซื้อขายสินค้าหรือการบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การบริการอินเทอร์เน็ต การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ๙)การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต ๑๐)การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ ๑๑)การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ ๑๒)การให้บริการตู้เพลง ๑๓)โรงงานแปรสภาพ แสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง กิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ มีกิจการบางอย่างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ ๑)การค้าเร่ การค้าแผงลอย ๒)กิจการเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล ๓)กิจการนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือกฤษฏีกาจัดตั้งขึ้น ๔)กิจการขิงกระทรวง ทบวง กรม ๕)กิจการของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ ๖)พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ (๑)บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียน ที่เป็นนิติบุคคลตามประมาลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท และได้ยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทไว้แล้วต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ยกเว้นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ที่ประกอบกิจการต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย ๑)ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิตแผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ๒)ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ๓)ซื้อขายสินค้าหรือการบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การบริการอินเทอร์เน็ต การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ๔)การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต ๕)การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ ๖)การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ ๗)การให้บริการตู้เพลง (๒)พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.๑๔๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕ สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์ ๑)ผู้ประกอบกิจการค้าที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตที่สำนักงานแห่งใหญ่ของกิจการค้าที่ตั้งอยู่ ๒)ผู้ประกอบกิจการค้าที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ยื่นจดทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จะสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ณ เทศบาล หรือ อบต. ที่กิจการค้าของตนเองตั้งอยู่ กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ ผู้ประกอบกิจการค้าต้องยื่นจดทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการค้า หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน หรือวันเลิกประกอบกิจการค้า ../add_file/ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดา คนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ)หรือนิติบุคคลทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาที่ประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการค้าอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ผู้ประกอบกิจการค้าดังต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ ๑)การทำโรงสีข้าว และการทำโรงเรื่อยที่ใช้เครื่องจักร ๒)การขายสินค้าอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ๓)นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้า ๔)การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมและขายสินค้าที่ผลิตได้ ๕)การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับจำนำและการทำโรงแรม ๖)ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิตแผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ๗)ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ๘)การซื้อขายสินค้าหรือการบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การบริการอินเทอร์เน็ต การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ๙)การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต ๑๐)การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ ๑๑)การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ ๑๒)การให้บริการตู้เพลง ๑๓)โรงงานแปรสภาพ แสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง กิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ มีกิจการบางอย่างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ ๑)การค้าเร่ การค้าแผงลอย ๒)กิจการเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล ๓)กิจการนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือกฤษฏีกาจัดตั้งขึ้น ๔)กิจการขิงกระทรวง ทบวง กรม ๕)กิจการของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ ๖)พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ (๑)บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียน ที่เป็นนิติบุคคลตามประมาลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท และได้ยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทไว้แล้วต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ยกเว้นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ที่ประกอบกิจการต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย ๑)ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิตแผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ๒)ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ๓)ซื้อขายสินค้าหรือการบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การบริการอินเทอร์เน็ต การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ๔)การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต ๕)การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ ๖)การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ ๗)การให้บริการตู้เพลง (๒)พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.๑๔๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕ สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์ ๑)ผู้ประกอบกิจการค้าที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตที่สำนักงานแห่งใหญ่ของกิจการค้าที่ตั้งอยู่ ๒)ผู้ประกอบกิจการค้าที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ยื่นจดทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จะสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ณ เทศบาล หรือ อบต. ที่กิจการค้าของตนเองตั้งอยู่ กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ ผู้ประกอบกิจการค้าต้องยื่นจดทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการค้า หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน หรือวันเลิกประกอบกิจการค้า
ชื่อไฟล์ : XmOPdxlTue15622.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9jjC53LTue15717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 00lEoY8Tue15755.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zrscRURTue15842.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : U3Tcj1XTue15958.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : k3cOCsdTue20041.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KbeVGd9Tue20145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HNvkw5jTue20230.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GS7HCESTue20353.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t7Hzb5JTue23503.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wkH5TBoTue23547.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : GpWHs2WTue42717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : j4Siw0uTue23654.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hBZ627tTue23744.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : X6o5mmITue23919.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3NuMyhGTue23955.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : I2HSAjUTue24043.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OKEdCTLTue24147.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : UYG47wtSun101502.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YalcWBDTue24233.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RWR8ebfTue24306.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CtSmxC2Tue24418.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AG5d37JTue24542.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xJondPMTue24616.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9vBEuEdTue24646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8cXShKGTue24718.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WeLZHwZTue24800.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2Uc3KnvTue24855.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UvWSjAATue24925.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DBWQxGvTue24955.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DOEbYdWTue25147.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eU3GgGaTue25244.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LEwYZpZTue25307.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0gMRgdSTue25515.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f2M6x1aTue25548.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WnnQEGhTue25640.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YwNQ1AKTue30440.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qGT1PIKTue30508.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3NXybH8Tue30616.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sDgSsKwTue30700.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LT0HsRiTue31112.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1HIDLmKTue31252.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5b15nZyTue31629.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oILjB9LTue31705.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Z5ClIbJTue31726.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qw5VWVRTue31809.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yftlOuCTue31901.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FPfApuJTue31938.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mXrr730Tue32001.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7otBM6GTue32201.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pWKfumPTue32755.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jvKRzZBTue32851.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MxsL09ITue32915.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 62NTSsMTue33001.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : j3TNtgQTue33238.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อบต.หนองสูงใต้ ได้เปิดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านศูนย์ร้องเรียนประจำ อบต. facebookและเว็บไซต์ อบต. สถิติของการร้องเรียนการทุจริตไม่มีการร้องเรียน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.หนองสูงใต้ ได้เปิดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านศูนย์ร้องเรียนประจำ อบต. facebookและเว็บไซต์ อบต. สถิติของการร้องเรียนการทุจริตไม่มีการร้องเรียน../add_file/ อบต.หนองสูงใต้ ได้เปิดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านศูนย์ร้องเรียนประจำ อบต. facebookและเว็บไซต์ อบต. สถิติของการร้องเรียนการทุจริตไม่มีการร้องเรียน
ชื่อไฟล์ : Xwfga6aTue33446.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PLCoGYnTue33536.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QROZyiOTue33628.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jqk54vRTue33738.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WJZbYHITue33831.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SM6YIcETue34000.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NbjorY2Tue34133.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3Ous04TTue34213.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CbYOf1qTue34254.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N2k4fzGTue34328.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QXcZMRCTue34508.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PIoI1xjTue35239.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WghO3oMTue35653.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hssvReJTue35737.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : X2AhhcyTue35804.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fVYDdLTTue35835.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6RKbXNMTue35941.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9v3E7nuTue40011.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Oe90udBTue40150.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pPxag6nTue40236.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานเลือกตั้ง งานคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ออกเป็น 5 งาน คือ งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสารบรรณ - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร - งานบริหารงานบุคคล - งานเลือกตั้ง - งานตรวจสอบภายใน - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม - งานการประชุม - งานอำนวยการและประสานราชการ - งานติดตามผลการปฏิบัติ - งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล - งานเลือกตั้ง - งานข้อมูลการเลือกตั้ง - งานชุมชนสัมพันธ์ - งานรักษาความสงบเรียบร้อย - งานสนับสนุนและบริการ - งานอำนวยการ - งานป้องกัน - งานช่วยเหลือฟื้นฟู - งานกู้ภัย งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานนโยบายและแผนพัฒนา - งานวิชาการ - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ - งานงบประมาณ งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานกฎหมายและนิติกรรม - งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ - งานระเบียบการคลัง - งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานเลือกตั้ง งานคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ออกเป็น 5 งาน คือ งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสารบรรณ - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร - งานบริหารงานบุคคล - งานเลือกตั้ง - งานตรวจสอบภายใน - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม - งานการประชุม - งานอำนวยการและประสานราชการ - งานติดตามผลการปฏิบัติ - งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล - งานเลือกตั้ง - งานข้อมูลการเลือกตั้ง - งานชุมชนสัมพันธ์ - งานรักษาความสงบเรียบร้อย - งานสนับสนุนและบริการ - งานอำนวยการ - งานป้องกัน - งานช่วยเหลือฟื้นฟู - งานกู้ภัย งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานนโยบายและแผนพัฒนา - งานวิชาการ - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ - งานงบประมาณ งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานกฎหมายและนิติกรรม - งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ - งานระเบียบการคลัง - งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล../add_file/สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานเลือกตั้ง งานคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ออกเป็น 5 งาน คือ งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสารบรรณ - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร - งานบริหารงานบุคคล - งานเลือกตั้ง - งานตรวจสอบภายใน - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม - งานการประชุม - งานอำนวยการและประสานราชการ - งานติดตามผลการปฏิบัติ - งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล - งานเลือกตั้ง - งานข้อมูลการเลือกตั้ง - งานชุมชนสัมพันธ์ - งานรักษาความสงบเรียบร้อย - งานสนับสนุนและบริการ - งานอำนวยการ - งานป้องกัน - งานช่วยเหลือฟื้นฟู - งานกู้ภัย งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานนโยบายและแผนพัฒนา - งานวิชาการ - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ - งานงบประมาณ งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานกฎหมายและนิติกรรม - งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ - งานระเบียบการคลัง - งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อไฟล์ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งานบริหารการศึกษา - งานบริหารงานบุคคล - งานบริหารทั่วไป - งานบริหารการศึกษา - งานวางแผนและสถิติ - งานการเงินและบัญชี งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - งานกิจการศาสนา - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม - งานกิจการเด็กและเยาวชน - งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานจัดการศึกษา - งานพลศึกษา - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน - งานบริการและบำรุงสถานศึกษา - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งานบริหารการศึกษา - งานบริหารงานบุคคล - งานบริหารทั่วไป - งานบริหารการศึกษา - งานวางแผนและสถิติ - งานการเงินและบัญชี งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - งานกิจการศาสนา - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม - งานกิจการเด็กและเยาวชน - งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานจัดการศึกษา - งานพลศึกษา - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน - งานบริการและบำรุงสถานศึกษา - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ../add_file/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งานบริหารการศึกษา - งานบริหารงานบุคคล - งานบริหารทั่วไป - งานบริหารการศึกษา - งานวางแผนและสถิติ - งานการเงินและบัญชี งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - งานกิจการศาสนา - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม - งานกิจการเด็กและเยาวชน - งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานจัดการศึกษา - งานพลศึกษา - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน - งานบริการและบำรุงสถานศึกษา - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชื่อไฟล์ : กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต.การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานก่อสร้างและบูรณะถนน - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ - งานวิศวกรรม - งานประเมินราคา - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ - งานออกแบบ งานประสานและสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร - งานระบายน้ำ - งานจัดตกแต่งสถานที่ งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสำรวจและแผนที่ - งานวางผังพัฒนาเมือง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต.การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานก่อสร้างและบูรณะถนน - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ - งานวิศวกรรม - งานประเมินราคา - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ - งานออกแบบ งานประสานและสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร - งานระบายน้ำ - งานจัดตกแต่งสถานที่ งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสำรวจและแผนที่ - งานวางผังพัฒนาเมือง../add_file/กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต.การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานก่อสร้างและบูรณะถนน - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ - งานวิศวกรรม - งานประเมินราคา - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ - งานออกแบบ งานประสานและสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร - งานระบายน้ำ - งานจัดตกแต่งสถานที่ งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสำรวจและแผนที่ - งานวางผังพัฒนาเมือง
ชื่อไฟล์ : กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ–จ่ายเงินงบประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติ เงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ การหักภาษี และนำส่ง รายการเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานการบัญชี - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย - งานงบการเงินและงบทดลอง - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - งานพัฒนารายได้ - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ - งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี - งานพัสดุ - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ–จ่ายเงินงบประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติ เงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ การหักภาษี และนำส่ง รายการเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานการบัญชี - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย - งานงบการเงินและงบทดลอง - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - งานพัฒนารายได้ - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ - งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี - งานพัสดุ - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ../add_file/กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ–จ่ายเงินงบประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติ เงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ การหักภาษี และนำส่ง รายการเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานการบัญชี - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย - งานงบการเงินและงบทดลอง - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - งานพัฒนารายได้ - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ - งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี - งานพัสดุ - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
ชื่อไฟล์ : zySwSckTue41040.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HNfKNogTue42451.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 28BsvdRTue42530.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ItVQ9N6Tue42630.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7woFgUdTue42702.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1zxbESuTue42749.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VCtP0OoTue42827.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Bf2PZeyTue42907.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3di8aHBTue43003.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CdzjDgfTue43256.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yDqteo7Tue43351.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Pzk3whJTue43419.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QHMe1blTue21127.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wNEKpWUWed91538.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MngY8rRMon101624.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : yVOKs5lMon35319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ScHpJWOTue43516.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G8rRdFCTue43602.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2QczricTue43638.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zJJCxo6Tue43709.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LcWcV7XMon22427.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N0KQx7IMon25318.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MrlKLCZTue23027.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EtbnOiKWed14910.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 8p9Bf6TTue43740.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WzQiPqiTue43823.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QBmJ7AUTue95014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nsJNwxxTue95055.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QrBfgnTFri95958.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HV9fYptFri101158.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o7cMnAwFri102821.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YHjRxBUFri110018.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IqZpe7kTue43901.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : utvnGCvTue43943.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lKjDzUzMon14808.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : inio21vMon24614.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Xwda04eTue44021.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2znqu4mTue44101.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pmwYyTmTue44132.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vvuuiTITue44209.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GKlaRKaWed93929.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CZY2H0DWed94013.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OPT0TtdWed94059.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tcOAlfVWed94231.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : F8ujkVUWed94308.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Gm4PeiOWed94513.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HlynQ0ZWed94553.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WBMbVBzWed94756.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QNXg7x2Wed94844.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ITisOgnWed95007.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : c2vzYjiWed95145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tdluIgkWed95229.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y8CujA6Wed95415.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OBAGpb1Wed95511.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KqUF1l8Wed95616.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HdqfAzxWed95718.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sM64Rd6Wed95854.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rTk6z7HWed95935.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EoEHXkPWed95937.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3F9GCm2Wed100115.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DpEae9uWed100156.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : au5oIJ3Wed100301.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 88E9RSiWed100301.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IF7tHphWed100405.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GJiu0bcWed100455.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wEjxdP3Wed100500.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hSaI6neWed100541.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5P96VRMWed100623.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : prkdC1pWed100644.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pQFfNYHWed100709.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IlyKYtEWed100745.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YsRsN7DWed100800.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3TNfdaTWed100947.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 66qHITrWed101123.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KuTXHNfWed101324.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t512KjeWed101749.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Af1UoP4Wed101919.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : m9uwwuJWed102135.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VpdOBBDWed102305.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WR5DTMWWed102443.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Lb2Qg2HWed102701.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UXlFnV3Wed103347.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LreeiHeWed103440.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CAHOPfjWed103525.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Sm3XK4HWed103607.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VwlRmMWWed103655.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : u77NMffWed103715.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rpJxtpiWed103738.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : My1nyHaWed103824.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3kLvKRfWed103906.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 096SjynWed103923.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jI2X670Wed104006.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : U4lI8l5Wed104113.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RVvp4XaWed104150.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8yOdMaoWed104232.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Lpg5dKiWed104232.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cUxbOtaWed104312.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UCBJ4XoWed104348.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RISJIPuWed104424.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bKyL3ysWed104429.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LkLizojWed104825.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hIqFzjKWed105148.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IIGHveXWed105157.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sanULZgWed105243.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Hw3Y6ZEWed105325.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nocgaNGWed105416.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : B0IELLpWed105615.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4unoATKWed105622.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : poUnVnEWed105717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jMCPdeEWed105811.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WYRtMoEWed105904.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AYm6pqnWed110002.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PTfCfuRWed110103.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GxZhgL9Wed110522.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kaqKdMvWed110640.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kTYo5ofWed110754.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : URqVl1hWed110836.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MLXbHx2Wed111127.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aG9caLEWed111146.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DpQeallWed111224.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : O8aJ6W8Wed111326.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : K54GWNFWed111429.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : g2ZBokMWed111519.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yF0p7lAWed111612.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OC1qqMuWed111653.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i4VK1FvWed111734.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qchftSJWed111810.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BSVqSUVWed111814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3TTsPETWed112008.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q8QMTpaWed112045.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jPF1jpjWed112130.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rQiouVXWed112205.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HjnYFx3Wed112215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8M9oNqRWed112258.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hRup3xwWed112340.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FbGh2O8Wed112341.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f7dLEceWed112438.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Qp1ciU4Wed112519.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : A7QPPOvWed112544.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1wf6zD1Wed112600.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xYzuaNKWed112644.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MIh9IL4Wed112751.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : negK8qMWed112837.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aR0GyRuWed112839.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 71gkj4cWed112952.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NEJZG8vWed113038.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T4IT8tAWed113119.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : so2ZmXjWed113205.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sgErkr4Wed113250.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : O2Hav2qWed113330.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ifibe3UWed113405.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ofqam1XWed113415.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wgQKNZZWed113535.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : olYIymAWed113620.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TQ1btnHWed113805.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YunNBDzWed113823.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : I6z6Ey9Wed113903.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PEbSSvXWed114024.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dwP1YjyWed114055.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JowOiTsWed114136.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aaij6WkWed114137.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cyHPWZDWed114219.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nwezhHXWed114258.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WZcCrChWed114404.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NzQbSQxWed114511.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7KQ9QeqWed114525.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uHiFumAWed115052.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tA2NNQgWed115104.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ynpI0hqWed115135.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : y1gQRZoWed115213.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tKOGa5wWed115253.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZocIcBgWed115339.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vAmT7T5Wed115424.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eiCTaKJWed115501.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T409jQTWed115511.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tZhi2P2Wed115554.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WRRVifVWed115633.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1kxVHx4Wed115904.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LkrqsOiWed120219.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eOgbneGWed120609.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t6e3HdrWed120954.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cxMCdqQWed121323.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MLfQ8qoWed122017.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vUofUFvWed122215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rTWKeniWed122345.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0bPqKknWed123429.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ghJSOOAWed124037.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N64JCxgWed124156.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n3HkD6EWed124320.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : P7UwW0NWed124543.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PZuKZJeWed124739.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : P1OCuz2Wed124948.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qxuJ9mdWed125144.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QVCQ4TMWed41106.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ZFCtt9bWed41215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : iKxBxafWed41439.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : sbp5YsEWed10048.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PNyNyk7Wed10334.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s1bLZimWed10535.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SakV6pRWed10659.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vkjfZAiWed10926.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zwORxKWWed11338.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tXOuZ4GWed13946.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dsrxXp2Wed14154.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PVpR3h5Wed14337.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lvwLJ2uWed21327.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uwReIhiWed22012.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0SXZrpUWed22349.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VlC2tEPWed22614.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fdkLhOXWed22809.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fVhTsqOWed23053.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ร่วมกับอำเภอหนองสูง คณะศิษยานุศิษย์ ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องชาวตำบลหนองสูงใต้ จะจัดงาน รำลึก ครบรอบวันละสังขาร หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ปีที่ ๒๒ (วันค้ำคูณผู้ไทย ไหว้เจดีย์หลวงปู่หล้า ผ้าทอมือเมืองหนองสูง ประจำปี ๒๕๖๐)ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วัดบรรพตคีรี (วัดภูจ้อก้อ) ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยในงานจะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับองค์หลวงปู่หล้า พิธีห่มผ้า เขมปัตตเจดีย์ พิธีขอขมาต่อองค์ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต พิธีบูชาอาจารคุณ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ทำวัตรสวดมนต์เย็น พิธีเจริญพระปริตรมงคล แสดงธรรมเทศนา สวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ร่วมกับอำเภอหนองสูง คณะศิษยานุศิษย์ ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องชาวตำบลหนองสูงใต้ จะจัดงาน รำลึก ครบรอบวันละสังขาร หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ปีที่ ๒๒ (วันค้ำคูณผู้ไทย ไหว้เจดีย์หลวงปู่หล้า ผ้าทอมือเมืองหนองสูง ประจำปี ๒๕๖๐)ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วัดบรรพตคีรี (วัดภูจ้อก้อ) ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยในงานจะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับองค์หลวงปู่หล้า พิธีห่มผ้า เขมปัตตเจดีย์ พิธีขอขมาต่อองค์ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต พิธีบูชาอาจารคุณ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ทำวัตรสวดมนต์เย็น พิธีเจริญพระปริตรมงคล แสดงธรรมเทศนา สวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ../add_file/ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ร่วมกับอำเภอหนองสูง คณะศิษยานุศิษย์ ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องชาวตำบลหนองสูงใต้ จะจัดงาน รำลึก ครบรอบวันละสังขาร หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ปีที่ ๒๒ (วันค้ำคูณผู้ไทย ไหว้เจดีย์หลวงปู่หล้า ผ้าทอมือเมืองหนองสูง ประจำปี ๒๕๖๐)ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วัดบรรพตคีรี (วัดภูจ้อก้อ) ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยในงานจะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับองค์หลวงปู่หล้า พิธีห่มผ้า เขมปัตตเจดีย์ พิธีขอขมาต่อองค์ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต พิธีบูชาอาจารคุณ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ทำวัตรสวดมนต์เย็น พิธีเจริญพระปริตรมงคล แสดงธรรมเทศนา สวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ
ชื่อไฟล์ : uCrZ8YBWed24155.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oAwW51xWed24338.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cO86LeNWed24755.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mg8HhVDWed25023.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BYY6HseWed25210.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hP5qqjZWed25403.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kCiqwooWed25727.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LEs8nuZWed31214.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EtaaQFtWed31417.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Jgx94DKWed31542.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EjFuaO8Wed31708.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jTPGlbQWed31933.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KcT54dOWed32954.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Lhxa3TXWed33653.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TEYs9XTWed33730.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : r3r2D5UWed35023.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mrMeb4TWed35157.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zrxpf2zWed35426.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dm6QpPlWed35549.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9mpIIoXWed35953.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eKr2MFTWed40129.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CKwNpJvWed40237.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TfjDnP9Wed40350.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3nl6nUOWed40453.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SkLqWoLWed40615.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AD8flWkWed40722.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xcwiqIXWed41613.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bGkV1AsWed41807.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dwTimSuWed42303.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : KkZCfgLFri90014.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4vLz8NwWed42455.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vjVhRbwWed42658.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xLs2uimWed42959.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : O633H2qMon94832.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nTc2iejMon101940.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jr8IDmRWed85044.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Hlcv5BTWed85140.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HB7KZWeWed85256.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G9BSlQEWed85340.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7mXG8etWed85516.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fnkTANxWed85715.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 8XDrcjmFri110830.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0gNYa23Wed90518.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vZFI2P9Wed91129.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : LwX7eebSun85829.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XiVdjnwWed91425.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dxUQVqTWed91801.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5NR80ORWed92856.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2rZXmmaWed93320.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EPcnvsgWed94452.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Vti04MLWed95602.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 2uinIDBWed110846.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qbfcfw6Wed100024.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 6VA1PVTWed110826.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JXquhuTWed111515.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qgBPUirWed112132.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YM4foFzWed112928.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ONIU4KXWed113059.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QEppiAGWed113357.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AtFVMwmWed113636.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9PPxQLBThu90924.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5FyxriDThu91702.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : m7XXg1NFri90350.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GNOoW20Fri94916.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ " น้ำเพียงพอ ก่อรายได้ สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ " file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ " น้ำเพียงพอ ก่อรายได้ สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ " ../add_file/ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ " น้ำเพียงพอ ก่อรายได้ สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ "
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ประชาชนในตำบลหนองสูงใต้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำไร่ ทำนา ทำสวน และรับจ้าง เป็นต้น สำหรับพืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา มะเขือเทศ ยาสูบและพืชผักสวนครัวอท่นๆ ด้านปศุสัตว์ มีการเลี้ยงสัตว์ไว้สำหรับการบริโภค และจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง ได้แก่ เป็ด ไก่ หมู โคกระบือ ปลา เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการรวมกลุ่มเพื่อทำหัถกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริมหลังเสร็จฤดูเก็บเกี่ยว เช่น การทอผ้าไหม ทอผ้าฝ้าย เสื้อเย็บมือ และการปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่ เป็นต้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาชนในตำบลหนองสูงใต้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำไร่ ทำนา ทำสวน และรับจ้าง เป็นต้น สำหรับพืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา มะเขือเทศ ยาสูบและพืชผักสวนครัวอท่นๆ ด้านปศุสัตว์ มีการเลี้ยงสัตว์ไว้สำหรับการบริโภค และจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง ได้แก่ เป็ด ไก่ หมู โคกระบือ ปลา เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการรวมกลุ่มเพื่อทำหัถกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริมหลังเสร็จฤดูเก็บเกี่ยว เช่น การทอผ้าไหม ทอผ้าฝ้าย เสื้อเย็บมือ และการปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่ เป็นต้น../add_file/ประชาชนในตำบลหนองสูงใต้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำไร่ ทำนา ทำสวน และรับจ้าง เป็นต้น สำหรับพืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา มะเขือเทศ ยาสูบและพืชผักสวนครัวอท่นๆ ด้านปศุสัตว์ มีการเลี้ยงสัตว์ไว้สำหรับการบริโภค และจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง ได้แก่ เป็ด ไก่ หมู โคกระบือ ปลา เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการรวมกลุ่มเพื่อทำหัถกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริมหลังเสร็จฤดูเก็บเกี่ยว เช่น การทอผ้าไหม ทอผ้าฝ้าย เสื้อเย็บมือ และการปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่ เป็นต้น
ชื่อไฟล์ : hRp9CpSFri105720.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sVsgQm4Mon52332.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : BJ4qhgNFri35648.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DUjr4XEFri40703.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XlQyJPGFri40828.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hGe9ODvFri41035.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BK4WEFwFri41240.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dfzRdTgFri41554.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iC0gxvDFri41839.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UxEQdNzFri41859.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5CDDE23Fri41925.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hiYiOo0Sat101007.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QCQ2a5uSat101311.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PKfLPR4Sat101529.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QA3NY5vSat101754.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dJpdYCNSat101827.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lnKj0SKSat101906.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8wROJcMSat101927.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vg0jRKJSat102237.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HFMgGuISat102309.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6rjgTsGSat102332.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JZMRraASat102531.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bhNNqsmSat102631.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xq92ZzKSat102840.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gand5mISat103141.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cHwE3QaSat103526.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TFHKdNZSat103652.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 02OSe1QSat122736.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : JtRiYrgSat122926.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KMZxD8kSat123016.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p9IO6cAMon115719.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BEXoVt4Thu104404.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BZR3OYhThu105149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0jqL71bFri94153.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yaYIihPFri113445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GsItec5Fri113625.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RS4ony5Mon102921.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 0B50frUTue13055.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T6iqJiVTue105430.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : FlnO301Tue14005.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 986EfF5Tue13559.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xaB6yhrMon64546.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : twnkZluMon64645.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ivvmZDdMon64746.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OSzCs93Mon64824.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e4dbmX6Mon64917.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fu4BWy8Mon65009.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qUaGk2vTue83209.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ArmBiesTue83310.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aupUY4xSat33121.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : VQOQshXFri23554.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : DwhU34tThu34516.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : y7R6UiBThu34701.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Bmsw3LASun111043.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2Cfin6NSun111153.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : b89htdGSun111305.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : c81yzAXSun111359.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HykeGenSun111503.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : K4tBC6QSun111616.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DDVSMHHSun111713.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4P7kYkNSun111821.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SeMje0BSun114047.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : UacT5CNSun114957.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : zAiusogSun75544.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YeaEv0SSun75629.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : h0N6iJSSun75956.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kAued2ySun80209.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EmaldDjSun80455.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t5i72jtSun80657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9cp8aDGSun80854.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WLbxWeuSun81437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Hrm56N0Sun82037.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Mks3KDmMon51114.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YLAGtYTSun82131.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : P1qZisVMon113634.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tE4UyUHMon113717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0wrJ9uaSun101352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dDjbvWoSun104307.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1XV4CptSun113906.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 81GZxmrSun114031.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JaCv5gKSun114158.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UZwV4GVSun114250.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : khwsCtIMon51205.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5uwkww1Mon51245.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : frpsV8nMon51323.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ojo25zJMon51419.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8lYC5tvMon51446.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6HCSL3UMon52451.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LH4CcEgMon52709.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9Uk6YQDTue42948.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5Fzds3BTue43035.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IE5A81aTue43108.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IsWrMLpTue43151.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CIahWC7Wed95832.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่../add_file/กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่
ชื่อไฟล์ : 24wemx4Wed100100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WxZxCaCWed100206.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ts9FtvTWed101437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HeG6js6Thu92354.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dBgZ6QDThu92958.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7430mfOThu94600.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 68e3BdhThu94751.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Dd7kIu8Thu94915.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IVJHXUIThu111357.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ( Zero Telerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ วันที่ 6 มกราคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ( Zero Telerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ วันที่ 6 มกราคม 2564../add_file/นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ( Zero Telerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ วันที่ 6 มกราคม 2564
ชื่อไฟล์ : LsTcDzKThu114046.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จัดอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ภายใต้แนวคิดต่อต้านการการทุจริต ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 44 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ฝ่ายสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในการนี้ได้เรียนเชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุริต ประจำจังหวัดมุกดาหาร มาให้ความรู้และแนวคิดในการต่อต้านการทุุริต ณ ห้องประชุม 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จัดอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ภายใต้แนวคิดต่อต้านการการทุจริต ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 44 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ฝ่ายสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในการนี้ได้เรียนเชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุริต ประจำจังหวัดมุกดาหาร มาให้ความรู้และแนวคิดในการต่อต้านการทุุริต ณ ห้องประชุม 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้../add_file/วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จัดอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ภายใต้แนวคิดต่อต้านการการทุจริต ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 44 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ฝ่ายสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในการนี้ได้เรียนเชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุริต ประจำจังหวัดมุกดาหาร มาให้ความรู้และแนวคิดในการต่อต้านการทุุริต ณ ห้องประชุม 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
ชื่อไฟล์ : Nbmwe0kThu22634.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S9vDerJThu22827.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qsC3BqwThu23156.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RoPS6EwFri95139.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ 042642805 โทรสาร : อีเมล Saraban_06490705@dla.go.th เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.nongsungtai.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ 042642805 โทรสาร : อีเมล Saraban_06490705@dla.go.th เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.nongsungtai.go.th ../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ 042642805 โทรสาร : อีเมล Saraban_06490705@dla.go.th เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.nongsungtai.go.th
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rykXP0ZThu103335.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uuhItNAThu103518.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yW4TBt4Fri112138.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Dg6R473Fri112704.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PDQ5eDKFri24025.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G4Yv6w8Fri24107.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XYeZQoyFri24339.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GIOy5qKFri24639.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ndITeGIFri25208.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a916x0pFri31100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bmQrfizFri32513.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1qGtQKFFri33741.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Lu4ezvqFri34020.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : g3GKwd9Thu33237.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pnA7IXcFri22032.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/nongsungtai?mibextid=ZbWKwL file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/nongsungtai?mibextid=ZbWKwL../add_file/https://www.facebook.com/nongsungtai?mibextid=ZbWKwL
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2.1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยจัดรูปแบบการบริการแบบเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ 2.2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมและบูรณาการโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง อาศัยความเข็มแข็งของชุมชนเป็นรากฐานการพัฒนา 23. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหาร และอนามัยสิ่งแวดล้อม 2.4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารสาธารณสุข และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 2.5. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนได้ร่วมมือกัน และประสานงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสร้างจิตสำนึกในความรักท้องถิ่น 2.6. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี สังคมเข้มแข็ง มีความสงบ สะดวก ปลอดภัย มีระเบียบวินัย คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นสุขที่ดีขึ้น 2.7. จัดบริการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน ทางเท้าและที่สาธารณะ อีกทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ 2.8. จัดให้มีสวัสดิการอาสาสมัคร อสม. อผส. ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแก่ชุมชน 2.9. ส่งเสริมรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนมีความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม และเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 2.10. ส่งเสริมให้ประชาชนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.11. ส่งเสริมด้านกีฬานันทนาการ โดยจัดหาพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2.1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยจัดรูปแบบการบริการแบบเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ 2.2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมและบูรณาการโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง อาศัยความเข็มแข็งของชุมชนเป็นรากฐานการพัฒนา 23. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหาร และอนามัยสิ่งแวดล้อม 2.4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารสาธารณสุข และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 2.5. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนได้ร่วมมือกัน และประสานงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสร้างจิตสำนึกในความรักท้องถิ่น 2.6. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี สังคมเข้มแข็ง มีความสงบ สะดวก ปลอดภัย มีระเบียบวินัย คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นสุขที่ดีขึ้น 2.7. จัดบริการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน ทางเท้าและที่สาธารณะ อีกทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ 2.8. จัดให้มีสวัสดิการอาสาสมัคร อสม. อผส. ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแก่ชุมชน 2.9. ส่งเสริมรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนมีความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม และเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 2.10. ส่งเสริมให้ประชาชนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.11. ส่งเสริมด้านกีฬานันทนาการ โดยจัดหาพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน ../add_file/ 2.1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยจัดรูปแบบการบริการแบบเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ 2.2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมและบูรณาการโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง อาศัยความเข็มแข็งของชุมชนเป็นรากฐานการพัฒนา 23. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหาร และอนามัยสิ่งแวดล้อม 2.4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารสาธารณสุข และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 2.5. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนได้ร่วมมือกัน และประสานงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสร้างจิตสำนึกในความรักท้องถิ่น 2.6. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี สังคมเข้มแข็ง มีความสงบ สะดวก ปลอดภัย มีระเบียบวินัย คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นสุขที่ดีขึ้น 2.7. จัดบริการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน ทางเท้าและที่สาธารณะ อีกทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ 2.8. จัดให้มีสวัสดิการอาสาสมัคร อสม. อผส. ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแก่ชุมชน 2.9. ส่งเสริมรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนมีความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม และเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 2.10. ส่งเสริมให้ประชาชนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.11. ส่งเสริมด้านกีฬานันทนาการ โดยจัดหาพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน
ชื่อไฟล์ : 3.1. ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง โดยการจัดกิจกรรม เสริมสร้างให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนและห่างไกลจากยาเสพติด 3.2. ส่งเสริมการป้องกันและการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง และจัดให้มีการดูแลส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ตลอดทั้งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ รวมถึงการป้องกันและแก้ไข การแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ 3.3. พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนให้มีมาตรการลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3.4. แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับที่ดินสาธารณะประโยชน์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด 3.5. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 3.6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดให้มีการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3.1. ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง โดยการจัดกิจกรรม เสริมสร้างให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนและห่างไกลจากยาเสพติด 3.2. ส่งเสริมการป้องกันและการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง และจัดให้มีการดูแลส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ตลอดทั้งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ รวมถึงการป้องกันและแก้ไข การแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ 3.3. พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนให้มีมาตรการลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3.4. แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับที่ดินสาธารณะประโยชน์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด 3.5. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 3.6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดให้มีการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด../add_file/ 3.1. ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง โดยการจัดกิจกรรม เสริมสร้างให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนและห่างไกลจากยาเสพติด 3.2. ส่งเสริมการป้องกันและการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง และจัดให้มีการดูแลส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ตลอดทั้งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ รวมถึงการป้องกันและแก้ไข การแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ 3.3. พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนให้มีมาตรการลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3.4. แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับที่ดินสาธารณะประโยชน์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด 3.5. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 3.6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดให้มีการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ชื่อไฟล์ : 4.1. จะดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและขุดลอกคลอง ลำห้วยสาธารณะให้กว้างขึ้น ให้มีความสะดวด รวดเร็วในการสัญจรไป – มา ปรับปรุงซ่อมบำรุงถนนสายหลักสายรอง และซอยต่างๆ ให้สามารถใช้การได้อย่างสะดวก เพื่อลดความแออัดในจุดที่มีการจราจรที่ติดขัด 4.2. ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงในแหล่งชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4.3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาช file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 4.1. จะดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและขุดลอกคลอง ลำห้วยสาธารณะให้กว้างขึ้น ให้มีความสะดวด รวดเร็วในการสัญจรไป – มา ปรับปรุงซ่อมบำรุงถนนสายหลักสายรอง และซอยต่างๆ ให้สามารถใช้การได้อย่างสะดวก เพื่อลดความแออัดในจุดที่มีการจราจรที่ติดขัด 4.2. ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงในแหล่งชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4.3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาช ../add_file/ 4.1. จะดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและขุดลอกคลอง ลำห้วยสาธารณะให้กว้างขึ้น ให้มีความสะดวด รวดเร็วในการสัญจรไป – มา ปรับปรุงซ่อมบำรุงถนนสายหลักสายรอง และซอยต่างๆ ให้สามารถใช้การได้อย่างสะดวก เพื่อลดความแออัดในจุดที่มีการจราจรที่ติดขัด 4.2. ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงในแหล่งชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4.3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาช
ชื่อไฟล์ : 5.1. ส่งเสริมสนับสนุนด้านอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีให้มีความเจริญก้าวหน้าตามยุคกระแสโลกาภิวัตน์ 5.2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน โดยสนับสนุนให้แก่ กลุ่มสตรีแม่บ้านได้มีกิจกรรมเสริมนอกจากงานประจำที่ทำอยู่ เพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้แก่กลุ่ม 5.3. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มปศุสัตว์โดยนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง มาปรับใช้เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มต่างๆ