ชื่อเรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เรื่อง เรีอง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยแรกของปี 2567

ชื่อไฟล์ : eoiE1tXWed31223.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้