ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมครุภัณฑ์สนาม (เต็นท์ผ้าใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง