ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : ONIU4KXWed113059.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้