ชื่อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562
ชื่อไฟล์ : QEppiAGWed113357.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้