ชื่อเรื่อง : ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565

ชื่อไฟล์ : UifJH2YWed41003.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : xkJYy9QWed41019.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้