ชื่อเรื่อง : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ)

ชื่อไฟล์ : ntE6yxCFri102606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้