ชื่อเรื่อง : ซื้อเก้าอี้ขาเหล็กตัว C โดยวิธีเฉพาะเจาะจง