ชื่อเรื่อง : ซื้อ โต๊ะทำงานเหล็กเหล็ก ๔ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง