องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ account_box สมาชิกสภา account_box คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. หนองสูงใต้ แบบเฉพาะเจาะจง เดือน ตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. หนองสูงใต้ แบบเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กันยายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. หนองสูงใต้ แบบเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างรถโคกหินกอง
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างรถหลุบปึ้ง
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างกู้ชีพ
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมากองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ ๕
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศแผนก่อสร้างถนน คสล รหัสสายทาง มห.ถ.52.029(สายบ้านแวง - วัดผาพยอม )หมูที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file ประกาศผู้แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ (แบบ ผด.2) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview119
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview271

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview269
insert_drive_file รายงานผลการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview340
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview275

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม