องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้เรื่องรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานปฎิบัติที่ว่าง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองสูงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. หนองสูงใต้ แบบเฉพาะเจาะจง เดือน กุมภาพันธ์ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. หนองสูงใต้ แบบเฉพาะเจาะจง เดือน มกราคม 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอจ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ ม.2
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมถนนคสล.บ้านโคกกลฃาง ม.2
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๗ grade
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file ประกาศแผนก่อสร้างถนน คสล รหัสสายทาง มห.ถ.52.029(สายบ้านแวง - วัดผาพยอม )หมูที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57
insert_drive_file ประกาศผู้แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ (แบบ ผด.2) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview145

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview287
insert_drive_file รายงานผลการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview369

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม