องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๒
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างคสล.ม.8
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ม.1,2,3,4,6
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา จัดทำพานดอกไม้สดเนื่องในวันท้องถิ่น ปี 2566 แบบเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศอำเภอหนองสูง เรื่อง อนุญาตให้ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างงานช่วยช่างเขียนแบบ สำรวจ ออกแบบ
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าพื้นที่เวบไซต์ วัสดุเครื่องจักดับเพลิง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศผู้ชะ ซื้อเวชภัณฑ์ ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเข้าเล่ม เย็บเล่ม
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศแผนก่อสร้างถนน คสล รหัสสายทาง มห.ถ.52.029(สายบ้านแวง - วัดผาพยอม )หมูที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศผู้แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ (แบบ ผด.2) grade
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview104
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview259
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview250

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview256
insert_drive_file รายงานผลการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview318
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview260
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview263

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม