องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
account_box สมาชิกสภา
นายสถิต แสนโสม
ประธานสภา อบต.หนองสูงใต้
นางวนิดา แสนสุข
รองประธานสภา อบต.หนองสูงใต้
นายเสนนีย์ บุญเพิ่ม
เลขานุการสภา อบต.หนองสูงใต้
นางอรัญ อินผิว
สมาชิกสภา อบต. หนองสูงใต้ หมู่ที่ 1
นายรักษ์ภิรมย์ กลางประพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หนองสูงใต้ หมู่ที่ 3
นางสาวดวงจันทร์ ทองมณี
สมาชิกสภา อบต. หนองสูงใต้ หมู่ที่ 5
นายมงคล อาจวิชัย
สมาชิกสภา อบต. หนองสูงใต้ หมู่ที่ 6
นายศุภเชษฐ์ ไชยศีรษะ
สมาชิกสภา อบต. หนองสูงใต้ หมู่ที่ 7