องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ 042642805 โทรสาร 042642801

account_box สมาชิกสภา
นายพีระพล อาจวิชัย
ประธานสภา อบต.หนองสูงใต้
นายพีระพล อาจวิชัย
ประธานสภา อบต.หนองสูงใต้
นายสมพงศ์ มหาวงศ์
รองประธานสภา อบต.หนองสูงใต้
นายสมพงศ์ มหาวงศ์
รองประธานสภา อบต.หนองสูงใต้
นางวนิดา แสนสุข
เลขานุการสภา อบต.หนองสูงใต้
นางวนิดา แสนสุข
เลขานุการสภา อบต.หนองสูงใต้
นายธวัชชัย บุญพันธ์
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นายธวัชชัย บุญพันธ์
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นายสุบรรณ สาจันทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นายสุบรรณ สาจันทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นางเบญจวรรณ ทองโคตร
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นางเบญจวรรณ ทองโคตร
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นายไชยญา สุวรรณไตรย์
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นายไชยญา สุวรรณไตรย์
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นายสมสมัย มหาอุป
ส.อบต. หมู่ที่ 3
นายสมสมัย มหาอุป
ส.อบต. หมู่ที่ 3
นางสาวปวีณธร บุรัตน์
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นางสาวปวีณธร บุรัตน์
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นายพงศกร อินผิว
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายพงศกร อินผิว
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายคำนึง น้อยทรง
ส.อบต. หมู่ที่ 6
นายคำนึง น้อยทรง
ส.อบต. หมู่ที่ 6
นายสุพรรณ ผ่องแผ้ว
ส.อบต. หมู่ที่ 7
นายสุพรรณ ผ่องแผ้ว
ส.อบต. หมู่ที่ 7
นายประสาท สุวรรณหงษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 8
นายประสาท สุวรรณหงษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 8
นายยุวราช แสนโสม
ส.อบต. หมู่ที่ 8
นายยุวราช แสนโสม
ส.อบต. หมู่ที่ 8
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 32