องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
account_box กองช่าง
นายปณิธาน อัศวภัชรกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
-นายปริทัศน์ ลครไทย
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นางสาวธนาภรณ์ สุวรรณพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคมสัน อาจวิชัย
ผช.นายช่างโยธา
นางสาวชาลินี ไชยแสง
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสาธารณูปโภค
นายวัชรพล นาชัย
ปฏิบัติงานช่วยงานกองช่าง