messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง คสล.ม.3
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง คสล. ม.8
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเสนอราคาคสล. ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมถนนลาดยาง ม.2
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อนม
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างยกถนนคันดินเสริมผิวลูฏรังเพื่อการเกษตร บ้านแงวง - คำพี้ ม.8
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถมดินเพื่อการเกษตรสำนักสงถ้าผาแดง ม.2
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาทางระบายน้ำ คสล. ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ บค.5721
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
จ้างซ่อมฝายน้ำล้น คสล.ห้วยบง ม.4.
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถรับส่งสายโคกหินกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถรับส่งสายบ้านโคกกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ ก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางภายในบ้านโคกกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
1 - 20 (ทั้งหมด 448 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23