องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างยกระดับลูกรังเพื่อการเกษตรแยกห้วยตาด ถึง ห้วยถ้ำช้าง ม.1
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านหนองแคน -บ้านเหล่า ม.7
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถนนคันดินแยกนาขี้กระต่าย-นาห้วยกระเบียน ม.4
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างยกคันดินเพื่อการเกษตรสายเลียบห้วยทอย ถึง นาผาโผง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขุดลอกห้วยทอย บ้านโคกกลาง ม.2
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขุดลอกฝายห้วยกระเบียน ม.2
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างยกระดับถนนคันดินเพื่อการเกษตรเลียบห้วยทอย ถงนาผาโผง ม.2
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ซื้อโต๊ะทำงานนายก
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเก้าอี้พลาสติก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่ โดเมนและพื้นที่เว็ปไซต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างฟ้อนกลองตุ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดซุ้มนิทรรศการวิธีชีวิตชาวไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านแวงโคกกลาง หมู่ที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาคอมพิวเตอร์ กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในบ้าน โคกกลาง หมู่ที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
1 - 20 (ทั้งหมด 211 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11