องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมถนนคสล.บ้านโคกกลฃาง ม.2
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอจ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ ม.2
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดลำโพง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมธ์พัน"หนองสูงเกมส์ ครั้งที่ ๘" poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างฆาปณสถาน(เมรุเผาศพ) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างสถานที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเครื่องเสียงลอยกระทง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
photo ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ) บ้านหลุบปึ้ง หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้างสถานีตำรวจ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
1 - 20 (ทั้งหมด 411 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21