องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ 042642805 โทรสาร 042642801

account_box คณะผู้บริหาร
นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0896177426 , 0990368
นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0896177426 , 0990368
นายอุดร อินผิว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0846844550
นายอุดร อินผิว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0846844550
นางพินกร รูปเหลี่ยม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0918270509
นางพินกร รูปเหลี่ยม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0918270509
นายสิทธิพงษ์ ห้วยทราย
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 0924068546
นายสิทธิพงษ์ ห้วยทราย
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 0924068546
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล)
นายก อบต.หนองสูงใต้
(นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล)
นายก อบต.หนองสูงใต้

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 58