messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
account_box คณะผู้บริหาร
พันตำรวจเอกเกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0894221574
นายธวัชชัย บุญพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0853144754
นายพงศกร อินผิว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0831509984
นายพีระพล อาจวิชัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 063-8103696