องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
folder งานพัฒนาชุมชน
insert_drive_file มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file รายงานผลโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างอาชีพในชุมชน 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file กิจกรรมส่งเสริมคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file รายชื่อคนพิการป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file พื้นที่ทั้งตำบลหนองสูงใต้และพื้นที่ อบต poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
find_in_page ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
photo ต่ออายุบัตรคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
photo ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ปีงบ 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
photo ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ปีงบ 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file ติดตั้งโปรแกรม R 4.1.0 และ RStudio-1.4.1717 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275 |
insert_drive_file การควบคุมการโอนเงินเบี้ยยังชีพสลับคน หรือ RMC RStudio poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278 |
photo ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ปีงบ 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278 |
insert_drive_file รายงานสรุปยอดผู้สูงอายุแยกตามประเภท ปีงบ 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258 |
insert_drive_file เบี้ยยังสูงอายุชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310 |
insert_drive_file คู่มือสภาเด็กและเยาวชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321 |
photo คำนวณอายุ ปีงบ 64 65 66 web app ทำงานบนมือถือ iPhone Android poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283 |
photo ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ปีงบ 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256 |
insert_drive_file ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2