messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 282 |
คู่มือสำหรับประชาชน งานจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 291 |
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 275 |
คู่มือสำหรับประชาชน: การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 281 |
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 275 |
คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 277 |
คู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 260 |
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 288 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1