องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
folder ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงาน

สถิติ sitemap
วันนี้ 166
เดือนนี้4,161
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)45,632
ทั้งหมด 270,357

home
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรับใบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6
ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (กิจกรรม Big Cleaning Day)
IIT
EIT
เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ JN.1
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติข้าราชการเพื่อเสนอขอเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมการทวนสอบ (RE-X-RAY) โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ประมวลภาพกิจกรรมงานรำลึก วันละสังขาร หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ปีที่ 28 (วันค้ำคูณผู้ไท ไหว้เจดีย์หลวงปู่หล้า ประจำปี 2567)
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้เรื่องรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานปฎิบัติที่ว่าง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองสูงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. หนองสูงใต้ แบบเฉพาะเจาะจง เดือน กุมภาพันธ์ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. หนองสูงใต้ แบบเฉพาะเจาะจง เดือน มกราคม 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฌาปนสถาน(เมรุเผาศพ) บ้านหลุบปึ้ง หมู่ที่ ๑ grade
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศ อบต.หนองสูงใต้ เรื่องการให้ใช้ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ว่าด้วยการใช้อาคาร สถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. หนองสูงใต้ แบบเฉพาะเจาะจง เดือน ธันวาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุกีฬา grade
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา ลูกฟุตบอล grade
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอจ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ ม.2
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมถนนคสล.บ้านโคกกลฃาง ม.2
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview6
thumb_up facebook อบต.หนองสูงใต้
Facebook หน่วยงาน

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
view_headline กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
folder กฏหมายและระเบียบ อปท.

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ